Nieuws

Vermogensbeheer is een ingewikkelde en abstracte zaak. Daarom houden we onze dienstverlening zo helder en persoonlijk mogelijk.

Wat is compliance in relatie tot beleggen?

Wanneer u besluit om te gaan beleggen, gaat er een wereld voor u open. Er zijn veel mogelijkheden en we vragen u het hemd van het lijf. Wat is uw beleggingsdoelstelling?...
Lees verder

20 jaar Sequoia Vermogensbeheer!

Speciaal voor ons 20 jarig bestaan hebben wij een video gemaakt! Bekijk onze video hier. ...
Lees verder

Sequoia viert haar 20-jarig bestaan!

In augustus 2000 gingen Herma de Wit en Dian Huyssen van Kattendijke van start met Sequoia Vermogensbeheer. Zij waren tot de conclusie gekomen dat ze het vermogensbeheer anders wilden doen dan ze gewend waren bij de grootbanken...
Lees verder

Vooruitblik naar de komende maanden

Indicatoren van bedrijvigheid en consumentenvertrouwen zijn inmiddels sterk verbeterd en boven het dieptepunt van april. Toch wijzen deze indicatoren in de meeste regio’s op afnemende economische activiteit....
Lees verder

Het afgelopen kwartaal in een notendop

Halverwege het jaar kunnen we constateren dat 2020 een bijzonder en bewogen jaar is. Dat geldt zeker ook voor de financiële markten. Na een zeer volatiel eerste kwartaal volgde een bijzonder tweede kwartaal. De maatregelen die wereldwijd waren genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hadden enorme impact....
Lees verder

Wat is een risicoprofiel?

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Eerder behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Iedereen kent wel waarschuwingen met soortgelijke strekking....
Lees verder

Wat is dividend?

Bedrijven die goede resultaten hebben geboekt, besluiten vaak om over te gaan tot winstuitkering in de vorm van dividend. Wat is dividend precies en hoe beïnvloedt het de aandelenkoersen? We leggen het u graag uit....
Lees verder

Wat is een beleggingsmandaat?

Omdat u te weinig tijd of kennis hebt om zelf te beleggen, beheren wij uw vermogen voor u. Wij zorgen er voor dat uw vermogen belegd wordt op een manier die bij u past....
Lees verder

Wat is rente?

Wanneer u geld beschikbaar stelt aan een ander, ontvangt u daarvoor rente. Het omgekeerde gebeurt wanneer u geld leent; dan moet u rente betalen. Maar wat is rente?...
Lees verder

Persoonlijk contact maar dan op afstand

Contact hebben met elkaar kan in deze tijd soms een uitdaging zijn. Maar niet voor Sequoia! Wij willen graag persoonlijk met u verbonden blijven. ...
Lees verder

Sequoia Visie: Coronavirus. Hoe gaat het nu?

Wij hopen dat u en uw naasten gezond zijn en blijven en wij kijken er naar uit u binnenkort weer persoonlijk te mogen begroeten. Tot het zover is, zijn wij natuurlijk voor u bereikbaar per telefoon. Ook kunnen we met u beeldbellen als u daar behoefte aan heeft....
Lees verder

Altijd inzicht in uw beleggingsportefeuille

Sequoia is een betrokken en servicegerichte vermogensbeheerder. Wij zetten de klant altijd op de eerste plaats. Onze manier van werken is transparant. U kunt overal en altijd zien hoe uw beleggingsportefeuille rendeert en wat onze veranderingen zijn geweest....
Lees verder

Vooruitblik voor de komende maanden

De effecten van alle maatregelen, die zijn genomen om het Covid-19 virus in te dammen, zijn nog onduidelijk. Economische effecten zullen er zeker zijn; het stilleggen van grote delen van de diensten en de productie zorgt direct voor lagere bestedingen....
Lees verder

Het kwartaal in een notendop: wereld in de greep van corona

Sinds een aantal weken is in de hele wereld een groot deel van de productie en consumptie afgenomen of tot stilstand gekomen. Oorzaak: het u allen inmiddels bekende virus Covid-19. Een ongekende situatie, die ons tot aanpassingen in ons dagelijkse leven heeft gedwongen....
Lees verder

Wat is beleggingshorizon?

Wat is ‘beleggingshorizon’? Een beleggingshorizon is de periode waarin geld wordt belegd om de, vooraf bepaalde, vermogensdoelstelling te halen. Tijdens deze periode moet de belegging dus leiden tot een zeker rendement. ...
Lees verder

Wat zijn aandelen?

Met beleggen van vermogen op de beurs wordt meestal het investeren in aandelen bedoeld. Maar wat zijn aandelen? En wat moet u weten voordat u gaat beleggen in aandelen? ...
Lees verder

Sequoia Visie: Coronavirus. Eerste prioriteit: indammen!

De greep, waarin het coronavirus de wereld houdt, is steviger geworden. De hoogste prioriteit is uiteraard het indammen van verspreiding van het virus en het genezen van de zieken. De maatregelen die zijn genomen, zijn ongekend en zorgen voor een aangepast levenspatroon van iedereen. ...
Lees verder

Sequoia Visie: corona+olie=vuurwerk

De implicaties van de verspreiding van het coronavirus zijn nog altijd onduidelijk. De verspreiding over de wereld zorgt voor lagere productie, minder consumptie en dus lagere economische groei. Inmiddels hebben centrale banken en overheden maatregelen genomen om de groei te stimuleren (bijvoorbeeld door extra kredieten tegen zeer lage rente, belastingverlagingen)....
Lees verder

Onze voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus

Sequoia Vermogensbeheer heeft besloten om vanaf maandag 16 maart 2020 gedurende een periode van twee weken zoveel mogelijk collega’s thuis te laten werken in verband met het coronavirus. Wij willen de gezondheid van ons allen waarborgen en daarmee ook onze dienstverlening....
Lees verder

Wat is een index en index beleggen?

AEX, Dow Jones, Nikkei, S&P-500, Eurostoxx-50; de namen van verschillende indices vliegen ons om de oren. Het maakt u misschien wel nieuwsgierig, want het heeft te maken met geld en beleggen. Maar wat is een index? Sequoia legt het u graag uit....
Lees verder

Coronavirus: wat is de visie van Sequoia?

Afgelopen week zorgde de wereldwijde verspreiding van het aantal besmettingen van het Coronavirus voor forse dalingen in de koersen van vooral aandelen en grondstoffen. De snelle verspreiding van het virus in Europa, na twee maanden van besmettingen in China, kreeg het karakter van een “externe schok” op de wereldeconomie....
Lees verder

Schenken aan kinderen of kleinkinderen

Hoe houdt u de belastingdienst op afstand als u geld wilt schenken aan kinderen of kleinkinderen? Door tijdens uw leven op een slimme manier om te gaan met uw vermogen, betalen uw erfgenamen daar later geen of minder belasting over. In dit artikel informeren wij u over uw mogelijkheden....
Lees verder

Wat is rendement?

Heel simpel gezegd luidt het antwoord op de vraag “wat is rendement?”: de winst die u behaalt met het beleggen van geld. Maar beleggen kent risico’s. Er bestaat een kans dat u geen winst behaalt, maar verlies. Bovendien is het uitrekenen van het rendement ook niet zo eenvoudig. Daarom gaan we in dit artikel dieper in op de vraag “Wat is rendement?”....
Lees verder

Vermogensrendementsheffing 2020 en plannen voor de volgende jaren

Vermogensrendementsheffing is de belasting over het vermogen in box 3. Met dit vermogen (spaargeld en beleggingen) wordt men geacht een bepaald rendement te behalen. Dit wordt forfaitair rendement genoemd. In dit artikel nemen we de vermogensrendementsheffing 2020 onder de loep, alsook de concept belastingplannen voor 2022....
Lees verder

Wat zijn de beste duurzame beleggingen?

De beste duurzame beleggingsfondsen zijn idealiter fondsen waarbij bedrijven onder humane en veilige omstandigheden produceren en dat ook nog eens milieuvriendelijk doen. Daarnaast hebben medewerkers via medezeggenschap invloed op de besluitvorming. Voor Sequoia geldt tevens dat de fondsen zo goed en betrouwbaar zijn, dat ze passen binnen onze visie....
Lees verder

Achtergrond: de kracht van economische indicatoren

De economische indicatoren die geraadpleegd worden om een beleggingsstrategie te bepalen, spreken elkaar soms tegen. In dit artikel leggen we uit hoe Sequoia tot haar beleggingsvisie komt. Want economische indicatoren vertalen naar een beleggingsstrategie is één van onze expertises!...
Lees verder

Verwachting voor de komende maanden: markt onder indruk van politiek?

De verwachting voor de groei van de wereldeconomie in 2020 is in de afgelopen maanden gestabiliseerd. Het groeipercentage ligt op een lager niveau, maar bedraagt nog altijd 3%. Daarbij geldt dat vooral de productie in de Europese industrie beduidend minder sterk groeit, hetgeen leidt tot een verwachting voor de economische groei in Duitsland van 0,6%....
Lees verder

Het kwartaal in een notendop: slotkwartaal draagt bij aan een prachtig jaar

Vooral de hoop op ontspanning in het handelsconflict zorgde in het vierde kwartaal voor een goede stemming op de financiële markten. Er werd daadwerkelijk in december een “fase 1-akkoord” tussen China en de VS bereikt. Het instellen van importtarieven op een nieuwe groep Chinese producten werd daarmee afgeblazen....
Lees verder

Wat is vermogensbeheer en wat mag u van Sequoia verwachten?

Als u geen tijd, kennis of interesse heeft in beleggen, kunt u uw geld laten beheren door een vermogensbeheerder. Sequoia is zo’n vermogensbeheerder, maar niet zo maar een. Wij hechten waarde aan persoonlijk contact en zijn transparant in onze handelingen. Daarbij staat altijd uw belang voorop. ...
Lees verder

Welk beleggingsfonds kiezen?

Wij doen voortdurend onderzoek naar de beleggingsinstrumenten die we inzetten. Tijdens de beoordeling van beleggingsfondsen, kwamen we tot de conclusie dat we ook zelf een aantal fondsen wilden oprichten. Vragen vanuit onze klanten speelden hierbij ook een rol. Enkele jaren verder hebben we inmiddels vier beleggingsfondsen opgericht. Maar welk beleggingsfonds kiezen we voor u?...
Lees verder

Hoe werken obligaties?

Hoe werken obligaties en wanneer is het slim om in obligaties te beleggen?...
Lees verder

Wat is volatiliteit?

Wat is volatiliteit? En wat betekent dat voor uw beleggingsportefeuille?...
Lees verder

Verwachting voor de komende maanden

De wereldeconomie is in de afgelopen maanden afgekoeld. Dit hoeft niet direct tot een recessie te leiden, het betekent wel dat de kans daarop groter is geworden....
Lees verder

Het kwartaal in een notendop: wikken en wegen van de woorden

Ook in het afgelopen kwartaal zorgden “woorden” voor bewegingen in de markten. Financiële markten reageren niet uitsluitend op economische data en winstcijfers. Uitspraken van politici en zeker ook van Centrale Bankiers hebben invloed op beurskoersen....
Lees verder

Beleggen voor kinderen

Beleggen voor uw kinderen of kleinkinderen is de moeite van het overwegen waard. Bent u er al aan begonnen?...
Lees verder

De vermogensrendementsheffing gaat veranderen!

De vermogensrendementsheffing doorgronden is geen eenvoudige opgave. Daarnaast is de heffing lang niet altijd schappelijk. Kijk maar eens naar de rendementsheffing 2018 en rendementsheffing 2019. ...
Lees verder

Wat zijn ETF’s? En waarom wij niet in de AEX ETF beleggen.

... en waarom wij niet in de AEX ETF beleggen
Ons beleggingsbeleid is gericht op het bereiken van de doelstelling van onze klant met beleggingsproducten die passen bij diens risicoprofiel.

...
Lees verder

Sparen kost u tegenwoordig geld!

Nederlanders zijn spaarlustig. We zien dan ook overal spaaracties, bijvoorbeeld bij supermarkten. Maar sparen voor de oude dag, een appeltje voor de dorst of voor de studie van kinderen wordt steeds minder aantrekkelijk. ...
Lees verder

Waarom wij niet beleggen in Bitcoins

U weet vast wel dat beleggen altijd enig risico met zich meebrengt. Dat wij dat risico voor u kunnen beperken, is u ook wel bekend. Wij doen dat door goed naar u te luisteren en uw vermogensdoelstelling en risicoprofiel in kaart te brengen. Waarom wij niet in Bitcoins beleggen, leest u in dit artikel....
Lees verder

Het kwartaal in een notendop: twee stappen vooruit, één stap achteruit

Het tweede kwartaal startte zoals het eerste kwartaal was geëindigd: de koersen op de aandelenmarkten stegen verder. De kwartaalcijfers die de bedrijven in april publiceerden, waren (zeker in de VS) goed en soms beter dan analisten hadden verwacht....
Lees verder

Spaargeld beleggen zonder risico, kan dit?

Met de lage rente van nu kijken mensen steeds vaker naar de mogelijkheid om te gaan beleggen. Het liefst willen ze hun spaargeld beleggen zonder risico. Zodat ze zeker weten dat het geld rendement oplevert. Kan dit? En hoe doe je dat dan? Lees onze tips....
Lees verder

Vertrekken in mei?

Een aloud beursgezegde luidt: “Sell in May and go away, but remember to come back in september” (St. Leger Day). Ook nu vragen beleggers zich bij dalende koersen af of het voor hun portefeuille beter zou zijn om hun beleggingen (gedeeltelijk) te verkopen....
Lees verder

Interessante aandelen om in te beleggen

Nieuwsgierig naar interessante aandelen om in te beleggen? Lees gauw verder! ...
Lees verder

Succesvol beleggen in 6 stappen

Succesvol beleggen, dat willen we allemaal! Maar de vraag is hoe? Wij hebben voor u inzichtelijk gemaakt welk stappen volgens ons leiden tot succesvol beleggen. ...
Lees verder

Beperkte gemeenschap van goederen is standaard bij huwelijk.

‘Op 1 januari 2018 is de wet gewijzigd en is trouwen in ‘beperkte gemeenschap van goederen’ de standaard geworden’, aldus Aggie Spijkers, vermogensbeheerder en financieel planner bij Sequoia Vermogensbeheer. ...
Lees verder

Vrouwen beleggen beter! Beleg jij al?

Academisch onderzoek uit het verleden laat al zien dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen.Wat maakt vrouwen betere beleggers?...
Lees verder

Verwachting voor de komende maanden

In de afgelopen maanden zijn de economische data in Europa en de Verenigde Staten verzwakt. De groei zal in 2019 naar verwachting 1% in Europa en 2,5% in de VS bedragen....
Lees verder

Het kwartaal in een notendop: uitstekend kwartaal na een van de slechtste kwartalen in 30 jaar…

De teleurstelling over de sterke daling van de koersen in de aandelenmarkten aan het einde van 2018 maakte snel plaats voor hernieuwd optimisme. Vooral in januari waren de koersstijgingen flink en werd een groot deel van de correctie teniet gedaan....
Lees verder

Fundshare Sequoia Wereld Aandelenfonds en Fundshare Sequoia Obligatiefonds

Sequoia is onlangs gestart met het beheer van twee beleggingsfondsen: het Fundshare Sequoia Wereld Aandelenfonds en het Fundshare Sequoia Obligatiefonds. Het zijn allebei sub-fondsen van het paraplu-beleggingsfonds FundShare UCITS Umbrella Fund (‘FundShare’)....
Lees verder

Wat betekent de Brexit voor de beleggingsportefeuille bij Sequoia?

Oorspronkelijk stond de Brexit gepland op 29 maart 2019 23:00 uur Engelse tijd. Inmiddels hebben de EU-landen besloten om de Britse politiek tot 12 april 2019 te geven om tot beslissingen te komen....
Lees verder

Voorzichtig positief beleggingsadvies voor 2019

Door een opeenstapeling van factoren kantelde in 2018 het sentiment in de markt. De aandelenkoersen daalden gemiddeld met 12% in Europa, 14% in de VS en 17% in Japan. De MSCI World daalde met bijna 14%; voor opkomende markten beperkte de daling zich tot 4%....
Lees verder

Rendement vermogensbeheer 2018; een bewogen jaar!

Als 2018 iets laat zien dan is het wel het belang van beleggen op de lange termijn. Want het rendement van vermogensbeheer is een kwestie van tijd en vertrouwen. Tegelijkertijd vraagt het van u als belegger geduld en  - soms - stalen zenuwen....
Lees verder

Nieuwsbrief 2019-01

Zoals u gewend bent, leest u in onze nieuwsbrief een terugblik op het afgelopen kwartaal en delen wij onze visie met u. Daarnaast bieden wij u tal van andere interessante artikelen. ...
Lees verder

Het vierde kwartaal in een notendop

Er gebeurde nogal wat in het laatste kwartaal van 2018 op beursgebied. Wij blikken uitgebreid terug op deze hectische periode en delen onze visie met u in onderstaand artikel....
Lees verder

Update Familie Aandelen Fonds Q4 2018

Na een goed afgesloten derde kwartaal wist het fonds zich niet aan de ontwikkelingen in de markt te onttrekken en daalden de aandelen van de meeste bedrijven in de portefeuille fors. Hierbij werden vooral de aandelen van bedrijven geraakt, die actief zijn in materialen of technologie....
Lees verder

Update Quantum Satis Fonds Q4 2018

De focus in het Quantum Satis Fonds ligt op bedrijven die bovengemiddeld kunnen groeien, zoals technologie en bepaalde takken van de industrie. Deze focus op groei heeft in de afgelopen jaren een mooi rendement opgeleverd....
Lees verder

Up-to-date met vernieuwde website en portaal

Via het beveiligde webportaal van Sequoia Vermogensbeheer heeft u op elk gewenst moment van de dag inzage in uw portefeuille. In december hebben wij het portaal compleet vernieuwd en biedt het nu nog meer informatie en inzicht dan voorheen. Uiteraard zijn uw gegevens alleen beschikbaar in een beveiligde omgeving. Bij het inloggen maken we daarom voortaan gebruik van een tweefactor beveiliging. We gebruiken hiervoor de app Google Authenticator....
Lees verder

Nader toegelicht: de Vergelijkende Kostenmaatstaf (VKM)

Met de invoering van MiFID II zijn alle vermogensbeheerders verplicht inzicht te geven in de indirecte en directe kosten die gepaard gaan met het beheren van of het adviseren over het vermogen. Hiervoor is de Vergelijkende Kostenmaatstaf (VKM) in het leven geroepen. Dit getal geeft u inzicht in deze kosten. Vanaf januari 2019 sturen wij periodiek een VKM overzicht mee met onze rapportage....
Lees verder

18 jaar Sequoia: over het hoe en waarom

Sequoia viert dit jaar haar achttienjarig jubileum. Dat is een mijlpaal maar maakt ook nieuwsgierig. We hadden een gesprek met oprichters Dian Huyssen van Kattendijke en Herma de Wit. Over de reden om te starten met Sequoia, de ontwikkelingen sindsdien, de kernwaarden en de ambitie....
Lees verder

Nieuwsbrief 2018-03

Ieder kwartaal maken wij een nieuwsbrief met achtergronden, nieuws en overige artikelen. De derde editie van 2018 is gepubliceerd. ...
Lees verder

Het tweede kwartaal van 2018 in een notendop

In het afgelopen kwartaal was de beweeglijkheid op de markten groter dan we in het afgelopen jaar gewend waren. De koersen van veel aandelen kenden een meer grillig verloop en dat gold ook voor de koersen van obligaties....
Lees verder

Update FundShare Sequoia Quantum Satis

De focus in het Quantum Satis Fonds ligt op bedrijven die bovengemiddeld kunnen groeien, zoals technologie en (bepaalde) industrie. Deze focus op groei heeft in de afgelopen jaren een mooi rendement opgeleverd. Vanaf de start in november 2012 tot eind juni van dit jaar is dit ruim 80% geweest....
Lees verder

Update FundShare Sequoia Familie Aandelen Fonds

In februari van dit jaar is het FundShare Sequoia Familie Aandelen Fonds geïntroduceerd. Beleggingen die in dit fonds zijn opgenomen, zijn beursgenoteerde aandelen van bedrijven waarin een familie een groot deel van de zeggenschap heeft. ...
Lees verder

Sequoia en uw privacy

Eind mei ontving u van talloze bedrijven een vernieuwd privacy beleid. Ook wij stuurden u ons Privacy Statement. Hoe zit het ook al weer?...
Lees verder

Altijd inzicht in uw actuele portefeuille

Wilt u de actuele stand van uw portefeuille bekijken? Op ieder gewenst moment? Of het overzicht van een vorig kwartaal bekijken? Dat kan allemaal! Sequoia beschikt namelijk over een eigen digitaal portaal waar u veilig kunt inloggen en uw eigen gegevens eenvoudig online kunt bekijken.
...
Lees verder

Het kwartaal in een notendop – Storm!

In onze vorige nieuwsbrieven is besproken dat in 2017 sprake was van een relatief rustige periode op de beurzen. De koersschommelingen waren beperkt (positief). Economische cijfers bevestigden de positieve ontwikkeling op de aandelenbeurzen, de centrale banken zorgden af en toe voor enige opschudding, net als verschillende momenten van politieke spanningen. ...
Lees verder

Nieuw: FundShare Sequoia Familie Aandelen Fonds

In februari is het FundShare Sequoia Familie Aandelen Fonds geïntroduceerd. Beleggingen die in dit fonds zijn opgenomen, zijn beursgenoteerde aandelen van bedrijven waarin een familie een groot deel van de zeggenschap heeft. Deze families zijn sterk gericht zijn op de continuïteit van het bedrijf, zijn maatschappelijk betrokken en zorgen voor veel werkgelegenheid in de regio. Wereldwijd zijn families zelfs bij meer dan 60% van alle bedrijven betrokken als bestuurder of aandeelhouder....
Lees verder

Wijzigingen door MiFID II

Per 1 januari 2018 zijn er nieuwe eisen van kracht voor Europese financiële instellingen, bekend als MiFID II. MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het doel van deze nieuwe regels is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. Hieronder hebben wij de belangrijkste punten voor u samengevat. ...
Lees verder

FundShare Sequoia Quantum Satis: een update

In januari, net voordat de eerste onrust op de beurzen los barstte, bereikte het fonds een rendement van ruim 7%. Het fonds had vervolgens last van de algehele onrust die de beurzen in haar greep kreeg, zodat het kwartaal werd afgesloten met een verlies van 3,1%. ...
Lees verder

Nieuwsbrief Januari 2018

Aan het begin van het vierde kwartaal, in de vorige nieuwsbrief, is de vraag gesteld of ons een storm op de financiële markten te wachten zou staan. Tot het vierde kwartaal was het koersverloop op de beurzen stijgend, maar relatief saai, afgezien van de bewegingen op de valutamarkten. Zoals in de vorige nieuwsbrief al is besproken, was de ontwikkeling in de waarde van de dollar ten opzichte van de euro belangrijk op de rendementen voor ons als Europeanen....
Lees verder

Het eerste lustrum voor Fundshare Sequoia Quantum Satis.

Met gepaste trots maken wij melding van het feit dat Quantum Satis afgelopen november het eerste lustrum heeft gevierd. Het Fundshare Sequoia Quantum Satis belegt momenteel in ongeveer 30 individuele aandelen, gespreid over 5 sectoren....
Lees verder

Nieuwsbrief Oktober 2017

Een saaie zomer was het niet op de financiële markten, daar zorgden de koersen op de valutamarkten voor. De sterkste beweging was in de dollar: ten opzichte van alle grotere valuta verzwakte de Amerikaanse munt. Een opmerkelijke beweging, omdat dit jaar de beleidsrente door de Fed (het stelsel van Amerikaanse Centrale Banken) verder is verhoogd. Normaal gesproken zorgt een hogere rente voor een sterkere munt....
Lees verder

Column van Fred Jonkman in Arnhem Business

NEDERLANDERS? FINANCIËLE ANALFABETEN!

Onlangs verscheen er een onderzoek van de Amerikaanse vermogensbeheerder Black Rock waaruit bleek dat een derde van de Nederlanders niet weet hoe ze er financieel voorstaan. Het was voor ons alleen maar een bevestiging van wat wij al langer wisten....
Lees verder

Sequoia Vermogensbeheer genoemd in IEX Magazine

In de editie van augustus 2017 van IEX Magazine wordt Sequoia Vermogensbeheer genoemd. In het artikel wordt nader ingegaan op lijfrentebeleggen....
Lees verder

Inloggen

Bij onze depotbanken kunt u online de ontwikkeling van uw beleggingsportefeuille volgen. Via onderstaande links kunt u inloggen:


×