Hoe werken obligaties?

Hoe werken obligaties: beleggen in obligaties

Hoe werken obligaties en wanneer is het slim om in obligaties te beleggen? Om die vraag te beantwoorden, gaan we eerst kijken wat obligaties eigenlijk zijn. Obligaties worden uitgegeven door bedrijven of overheidsinstanties om geld te krijgen voor de financiering van hun beleid. Feitelijk lenen de bedrijven of overheidsinstanties geld van investeerders.

Obligaties: looptijd en rente

De investeerders ontvangen voor hun ‘lening’ een schuldbewijs: de obligatie. Hierop staat wat de looptijd van de obligatie is en hoeveel rente (couponrente) de investeerder tussentijds ontvangt. Na het verstrijken van de looptijd ontvangt de investeerder de nominale waarde (zie hierna) van de obligatie. Daarmee lost de obligatieverstrekker de schuld af.

Obligaties: nominale waarde

Een obligatie is dus een schuldbewijs voor een ‘lening’. Het levert de eigenaar jaarlijks rente op en aan het einde van de looptijd ontvangt deze in ieder geval de nominale waarde. Dat is het bedrag waarvoor de obligatie oorspronkelijk is uitgegeven. Vaak hebben obligaties een nominale waarde van EUR 1.000. Maar hoe werken obligaties en obligatiekoersen (zie hierna) dan? Obligaties kunnen verhandeld worden. Daarbij wijkt de handelswaarde meestal af van de nominale waarde. Obligaties worden dus verhandeld voor een hoger of lager bedrag dan de nominale waarde. Het eigendom gaat bij verhandeling over naar een andere investeerder.

Onder nominale waarde

Hoe werken obligaties die onder de nominale waarde worden verkocht? De nieuwe eigenaar heeft recht op de vermelde rente gedurende de looptijd plus de nominale waarde aan het eind. Omdat de nieuwe eigenaar een lager bedrag heeft betaald voor de obligatie, heeft dat een gunstig effect op het rendement. Hij of zij krijgt immers de vastgestelde rente plus aan het einde een bedrag dat hoger is dan hij/zij er zelf voor betaald heeft.

Boven nominale waarde

Het omgekeerde komt ook voor. Hoe werken obligaties die boven nominale waarde worden verkocht? De nieuwe eigenaar heeft dezelfde rechten, namelijk het ontvangen van de vermelde rente en het nominale bedrag aan het einde van de looptijd. Omdat deze investeerder de obligatie voor een hoger bedrag heeft gekocht dan de nominale waarde, heeft dat een minder gunstig effect op het rendement. Waarom wil iemand dan toch investeren in zo’n obligatie en meer betalen dan de nominale waarde?

Obligaties: de koersen

Een van de belangrijkste factoren die betrokken moet worden bij de vraag ‘hoe werken obligaties?’, is de markt. Zeker nu de spaarrente zo laag is, kan het beleggen in obligaties erg aantrekkelijk zijn. Zo kunt u toch nog rente over uw vermogen ontvangen. Die couponrente moet dan natuurlijk wel winstgevend zijn. De koers van een obligatie wordt bepaald door het verschil tussen de marktrente en de couponrente. Daarnaast spelen ook vraag en aanbod een rol en is de resterende looptijd van de obligatie een belangrijke factor bij het vaststellen van de koers: hoe korter de resterende looptijd, des te dichter zal de koers zich bij de nominale waarde bevinden. Tenslotte speelt bij de koersbepaling ook een rol hoe betrouwbaar de uitgever van de obligaties wordt beoordeeld.

Hoe werken obligaties: wel of niet beleggen?

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, maar obligaties zijn over het algemeen veilige beleggingsproducten met een stabiel rendement. Als goed vermogensbeheerder kijken wij naar uw wensen en mogelijkheden. Wat wilt u met uw belegging bereiken? En hoeveel risico bent u bereid te nemen? Op basis hiervan stellen wij een portefeuille samen met verschillende beleggingsproducten. In deze beleggingsmix zitten vaak obligaties. Om het rendement te verhogen, breiden we de beleggingsmix gewoonlijk uit met producten die meer rendement opleveren. Uiteraard passen alle beleggingsproducten binnen uw risicoprofiel.

Bent u benieuwd of beleggen in obligaties iets voor u is? Kom dan eens praten met de ervaren vermogensbeheerders van Sequoia.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.