Vooruitblik voor de komende maanden

Wij hebben de beleggingsvisie niet aangepast en handhaven de overweging in zakelijke waarden. In de komende maanden wordt een verlaging van de beleidsrente in zowel de VS als in Europa verwacht. In de markt is de verwachting van het moment van de eerste rentestap door de Fed in eerste instantie vervroegd en vervolgens opgeschoven naar juli of september. De sterke ontwikkeling van de Amerikaanse economie is daarvoor aanleiding: verlaging van de rente zou de nog niet-helemaal-genormaliseerde inflatie te veel aanwakkeren. Daarentegen zorgt de sterke daling van de inflatie in combinatie met de zeer beperkte groei in Europa ervoor dat de Europese Centrale Bank de rente wellicht eerder (in juni) zal gaan verlagen. Deze verschuivende verwachtingen zorgen voor onzekerheid en volatiliteit, zeker ook op de obligatiemarkten.

Er zal een moment komen dat de rente op leningen met langere looptijden hoger wordt dan de rente op leningen met korte looptijden. Dat zal aanleiding kunnen zijn om de posities in vastrentende waarden aan te passen.

Verder heeft de sterkere economische groei en de onrust in het Midden-Oosten tot een stijging in de olieprijs geleid. Het thema “geopolitiek” blijft een rol spelen, zeker ook omdat in verschillende gebieden in de wereld onrust heerst. Met de verkiezingen in de VS in aantocht, blijft dit een factor om mee te wegen.

Daarnaast is de politieke onrust aanleiding voor beleggers om het investeren in “defensie” te overwegen. Langere tijd is hiervoor (in Europa) weinig animo geweest, ook vanwege de focus op duurzaam beleggen. In de markt verandert de mening over beleggen in bedrijven die materieel voor defensie produceren. Door de investeringen die overheden inmiddels weer (gaan) doen in defensie zet dit de bedrijven niet alleen op moreel gebied in een ander perspectief. Daarom is dit een thema om ons verder in te verdiepen en over te discussiëren

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.