Risicoprofielen

Risicoprofiel beleggen

Het risicoprofiel beleggen geeft de verhouding weer tussen het rendement en risico dat bij u past. Wij brengen uw risicoprofiel zorgvuldig in kaart. Het vormt immers de basis voor uw beleggingskoers en de mandaten die wij met u afspreken.

 • Financiële draagkracht: dit vormt één van de belangrijkste onderdelen van uw risicoprofiel en wordt goed in kaart gebracht met het vermogensplan/financieel plan.
 • Doelstelling: wilt u uw vermogen gestaag laten groeien? Of wilt u uw inkomen aanvullen met periodieke uitkeringen uit uw beleggingen? Samen met u bepalen we waar de nadruk op gelegd zal worden.
 • Beleggingshorizon: op welke termijn wilt u uw doelen bereiken?
 • Kennis en ervaring: het is belangrijk dat u inzicht heeft in de (tussentijdse) risico’s en begrijpt waar we uw geld in beleggen.
 • Risicobereidheid: wat is het risico dat u kunt en wilt lopen? Hierbij houden we ook rekening met wat voor u emotioneel acceptabel is.

Vragenlijst

Wij hebben concrete situaties geschetst in een vragenlijst waaruit u steeds het voor u best passende antwoord geeft. Het laat u nadenken over hoe u met verschillende situaties omgaat en wij krijgen inzicht in hoeverre u bereid bent om (een deel van) uw inleg te verliezen en zo ja, welk deel. Ook zien we hoe acceptabel het voor u is als uw doelstelling niet gehaald wordt.

Scenario’s

We bespreken met u scenario’s die inzicht geven in de financiële gevolgen bij het realiseren van een lager of hoger vermogen op de einddatum. Dit wordt jaarlijks getoetst.

Oplossing

Het kan dat het voor u optimale risicoprofiel niet zal leiden tot de gewenste doelstelling. Dan moeten we op zoek naar een andere oplossing. Misschien is het mogelijk om minder onttrekkingen te doen of kunt u meer kapitaal beschikbaar stellen. Ook aanpassing van uw doelstelling is mogelijk.

Risicoprofielen en bijpassende vermogensplannen

Sequoia heeft de risicoprofielen vertaald naar bijpassende vermogensplannen. In het vermogensplan wordt de verdeling bepaald tussen meer en minder risicodragende beleggingsproducten. Per vermogensplan is een rendement te bepalen. Zo wordt een relatie gelegd tussen het risicoprofiel en rendement.

Spreiding van beleggingsproducten per vermogensplan:

 • Vermogensplan Blauw: 70-90% Vastrentende waarden, 10-30% Zakelijke waarden
 • Vermogensplan Groen: 50-70% Vastrentende waarden, 30-50% Zakelijke waarden
 • Vermogensplan Geel: 30-50% Vastrentende waarden, 50-70% Zakelijke waarden
 • Vermogensplan Rood: 10-30% Vastrentende waarden, 70-90% Zakelijke waarden
 • Vermogensplan Oranje: 0-10% Vastrentende waarden, 90-100% Zakelijke waarden

Rendement per vermogensplan:

 • Sequoia Vermogensplan Blauw
3,4% rendement*
 • Sequoia Vermogensplan Groen
4,3% rendement*
 • Sequoia Vermogensplan Geel
5,2% rendement*
 • Sequoia Vermogensplan Rood
6,1% rendement*
 • Sequoia Vermogensplan Oranje
6,8% rendement*

*Verwacht langjarig gemiddeld jaarrendement per profiel

Bij een Blauw/Groen profiel wordt langere tijd voornamelijk belegd in obligaties. Die hebben een lager verwacht rendement. Er wordt minder in risicodragende instrumenten belegd, zoals aandelen en vastgoed. Stabiliteit van de waarde is belangrijk, al zijn beperkte dalingen acceptabel. De beleggingshorizon is vaak korter dan 7 jaar.

Bij een Rood/Oranje profiel wordt langere tijd belegd in meer risicodragende beleggingsproducten, zoals aandelen, vastgoed, opkomende markten en grondstoffen. Er wordt vrijwel niet in obligaties belegd. Grotere schommelingen in waarde zijn acceptabel. Hiermee wordt doorgaans een hoger rendement behaald; de beleggingshorizon is dan wel minstens 12 jaar.

In ons boekje Risicoprofielen leest u alles over onze risicoprofielen, actuele risico’s en rendementen. Ook geeft het inzicht in de vertaling van de risicoprofielen en vermogensplannen naar de door de Nederlandse Vereniging van Banken ontwikkelde Risicometer.

sequoia - icoontje beveiliging

Vermogensplan Blauw

3,4 % rendement*
sequoia - icoontje beveiliging

Vermogensplan Groen

4,3 % rendement*
sequoia - icoon pijlen

Vermogensplan Geel

5,2 % rendement*
sequoia - icoontje hand

Vermogensplan Rood

6,1 % rendement*
sequoia - icoontje handen

Vermogensplan Oranje

6,8 % rendement*

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.