Disclaimer

Sequoia Vermogensbeheer is een onafhankelijke financiële instelling waarvan de aandelen in het bezit zijn van de partners. Sequoia heeft vergunningen van de AFM & DNB en staat onder controle van beide toezichthouders. Het eigen vermogen van Sequoia is meer dan toereikend om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Jaarlijks maakt de accountant de jaarrekening op en doet de controle conform eisen van DNB. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn. Sequoia onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posities in en heeft geen belangen in providers van ETF’s. Het risico van onvoldoende financiële soliditeit is beperkt, omdat Sequoia uitsluitend voor rekening en risico van klanten acteert. De belangen van Sequoia lopen parallel met de belangen van de klanten omdat de omzet van Sequoia en de vermogensgroei van de klanten direct aan elkaar zijn gekoppeld. Bij tegenvallende inkomsten worden de uitgaven direct aangepast. De financiële soliditeit van Sequoia blijft daarmee voldoen aan de eisen die DNB daaraan stelt.

De artikelen in de nieuwsbrieven en op deze website van Sequoia Vermogensbeheer zijn samengesteld door Sequoia Vermogensbeheer. Research hiervoor is verricht door Sequoia Vermogensbeheer. Aan de publicatie(s) kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Sequoia Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die worden gemaakt op basis van deze publicatie(s). Sequoia Vermogensbeheer staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Hoewel de informatie op deze website en in de nieuwsbrieven van Sequoia Vermogensbeheer met uiterst zorgvuldigheid is samengesteld, is Sequoia Vermogensbeheer op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden of de gevolgen daarvan noch op enigerlei wijze gebonden aan de inhoud.

Copyright © 2011 Sequoia Vermogensbeheer – Alle rechten voorbehouden.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.