Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Sequoia Vermogensbeheer

Sequoia Vermogensbeheer heeft als kernactiviteit het beleggen en beheren van vermogens van klanten. Daarnaast kan Sequoia gesprekspartner zijn in verschillende financiële zaken waarbij bijvoorbeeld aan financiële planning kan worden gedacht. Sequoia is onafhankelijk, objectief en transparant over de kosten. Het beleggingsbeleid is erop gericht om beleggingen maximaal te laten renderen binnen het door de vermogenseigenaar en Sequoia gezamenlijk vastgestelde risicokader. Met de ingerichte portefeuille wordt ernaar gestreefd om de doelstelling van de klant te bereiken.

Beleggingscategorieën

Sequoia belegt in de ‘beleggingscategorieën’ zakelijke waarden en vastrentende waarden. Binnen de zakelijke waarden wordt belegd in aandelen (wereldwijd), gestructureerde producten en grondstoffen. Binnen de vastrentende waarden wordt belegd in staatsobligaties en bedrijfsobligaties (Eurozone en VS).

Portefeuille inrichting en monitoring

Op basis van uw vermogensplan wordt uw portefeuille ingericht met een mix aan beleggingsinstrumenten. Hiermee wordt de door u beoogde doelstelling getracht te bereiken binnen het vastgestelde risicokader. Sequoia zal altijd kiezen voor een spreiding van beleggingsinstrumenten of beleggingscategorieën. Hiermee worden fluctuaties in de waarde van uw vermogen beperkt.

Indextrackers: ETF beleggen

ETF beleggen betekent beleggen in indextrackers. Een indextracker volgt een bepaalde index zoals bijvoorbeeld de wereldwijde index voor aandelen MSCI World Index. De index is een ‘mandje’ met aandelen of obligaties en dient als graadmeter voor ontwikkelingen op de financiële markt of bepaalde beurs. ETF beleggen is vaak goedkoper omdat de transactiekosten lager zijn. Bovendien zijn ze op elk moment verhandelbaar (liquide). In onze Consumentenbrief kunt u meer lezen over ETF beleggen.

Beleggingsinstrumenten

Bij het beleggen in genoemde categorieën maakt Sequoia gebruik van indextrackers (Exchange Traded Funds), klassieke beleggingen (individuele aandelen of obligaties) en beleggingsfondsen. De selectie van de instrumenten vindt uiterst zorgvuldig plaats. Bij het analyseren van informatie wordt gebruik gemaakt van verschillende kwantitatieve overzichten.

Klassieke beleggingen: beleggen in individuele aandelen of obligaties

Soms heeft het uw voorkeur om in specifieke aandelen of obligaties te beleggen. U belegt dan niet in beleggingsfondsen maar in individuele aandelen of obligaties. Met een bedrag van € 1.000.000,- heeft u voldoende vrij beschikbaar vermogen om uw risico voldoende te spreiden. Via verschillende onderzoeken selecteren wij stapsgewijs verschillende aandelen of obligaties. Meestal wordt gekozen voor solide bedrijven met een sterke balans.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds verzamelt de inleg van een groot aantal beleggers en verdeelt het kapitaal over meerdere beleggingen. Er kan tegelijkertijd in meerdere beleggingsproducten worden belegd: aandelen, obligaties, grondstoffen. Door de grotere spreiding is het risico kleiner. De fondsbeheerder kan de samenstelling tussentijds aanpassen. Meer informatie over beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen in onze Consumentenbrief.

Een nadeel van beleggen in een beleggingsfonds is de minder goede verhandelbaarheid; er kan vaak alleen op vaste afslagmomenten gehandeld worden. Bovendien zijn de kosten vaak hoger.

Lees meer over ons beleggingsbeleid en ons duurzaam beleggingsbeleid.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.