Vooruitblik voor de komende maanden

De besproken macro-economische ontwikkelingen en de waarderingen op de beurzen blijven wat ons betreft nog altijd in het voordeel van beleggen in zakelijke waarden. Wij hebben de beleggingsvisie geactualiseerd waarbij de overweging in zakelijke waarden voorlopig wordt gehandhaafd. Natuurlijk vormen de geopolitieke ontwikkelingen een risico. Wel wordt in de komende maanden een verlaging van de beleidsrente in zowel de VS als in Europa verwacht. Daarom denken we dat op de aandelenmarkten goede rendementen behaald kunnen worden ten opzichte van volatiliteit en lagere rendementen op vastrentende waarden.

Zoals besproken, zijn de koersstijgingen van de aandelen van met name bedrijven in de sector Technologie fors geweest. Ondanks dat we fundamenteel positief zijn over de sector, is er een kans op een correctie in dit segment. Daarom monitoren we het gewicht dat hierin is belegd en kunnen we besluiten om gedeeltelijk winst te gaan nemen en af te bouwen in deze sector. Tot nu toe maken de gerealiseerde cijfers en de verwachtingen de koersstijgingen waar en is er geen reden om nu daartoe over te gaan. Mocht de verlaging van de rente door de Fed verder vooruit worden geschoven, dan zal dit een negatief effect hebben op de koersen. Voorlopig blijft de visie dat deze verlaging in de komende maanden zal volgen.

Het belangrijkste thema in de aandelenmarkten was in het tweede kwartaal “artificial intelligence”. Bedrijven waarvan de activiteiten te maken hebben met dit thema, profiteren van de opgaande markt. Het toegenomen gebruik van kunstmatige intelligentie in allerlei toepassingen zorgt ervoor dat de vraag stijgt naar nieuwe generaties chips, naar machines om dergelijke chips te maken, naar materialen die daarvoor nodig zijn, etc. Dit zorgt ervoor dat de vraag stijgt in de hele keten die is betrokken bij het thema. Ook in de nabije toekomst blijft deze ontwikkeling de koersvorming op de markten bepalen. Wij houden daarom de voorkeur voor de sector informatietechnologie.

Andere sectoren binnen de aandelenmarkt zullen minder sterk groeien, maar ook daarin zijn posities opgenomen. Nog altijd zijn de vooruitzichten voor de aandelenmarkt zodanig dat we de voorkeur geven aan de “overwogen” positionering ten opzichte van vastrentende waarden. Het accent ligt daarbij op technologie (en dus automatisch ook op de VS), waarbij ook industrie iets sterker is vertegenwoordigd in de portefeuille.

Binnen vastrentende waarden voeren we op dit moment geen wijziging door. Beleggen in Staatsobligaties kent door de situatie in Frankrijk een hoger risico. De onzekerheid is namelijk groter geworden in de Eurozone. Op dit moment handhaven wij daarom de voorkeur voor kortlopende bedrijfsobligaties of converteerbare obligaties binnen het vastrentende deel van de portefeuille.
Het vooruitzicht van een lagere beleidsrente, als gevolg van lagere inflatie, is gunstig voor koersen van (langer lopende) obligaties. Echter, ook aandelen die de winsten in de toekomst realiseren profiteren van dalende rente. En dat zijn wederom de zogenaamde “groei” aandelen uit de sector Informatietechnologie.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.