Sequoia Visie: Coronavirus. Eerste prioriteit: indammen!

De greep, waarin het coronavirus de wereld houdt, is steviger geworden. De hoogste prioriteit is uiteraard het indammen van verspreiding van het virus en het genezen van de zieken. De maatregelen die zijn genomen, zijn ongekend en zorgen voor een aangepast levenspatroon van iedereen.

Tegelijkertijd met de verspreiding van het virus vanuit Azië via Europa richting de Verenigde Staten, zijn ook de financiële markten verder besmet geraakt. Na de dalingen in de aandelenmarkten, volgde een volatiele periode in de obligaties en was geen enkele beleggingscategorie stabiel. Daarbij is de noodzaak overduidelijk om economische consequenties aan te pakken bij veel overheden en centrale banken. Alle middelen zijn uit de kast gehaald om het (lokale) bedrijfsleven te steunen en de gevolgen van het stopzetten van productie en consumptie zoveel als mogelijk te compenseren. De onvermijdelijk negatieve gevolgen voor de economie worden op deze manier verzacht. Hoe groot de economische pijn uiteindelijk zal zijn, is grotendeels afhankelijk van de termijn die het virus de wereld in de greep blijft houden.

Bij Sequoia volgen we het (economische) nieuws uiteraard op de voet en maken we inschattingen over de gevolgen voor de beleggingen. Dat heeft ertoe geleid dat er vorige week verkopen zijn gedaan in de beleggingen in converteerbare obligaties. Deze bedrijfsobligaties zijn gedurende de looptijd om te zetten in aandelen. Door de veranderde omstandigheden en vanwege het verband met de aandelenkoers, is het risico voor deze obligaties groter geworden. Wij hebben daarom besloten om binnen de vastrentende waarden het belegde vermogen te spreiden over staatsobligaties en bedrijfsobligaties met goede kredietwaardigheid, verdeeld over Europa en de Verenigde Staten. Zodra wij de inschatting hebben dat de markt tot rust komt, gaan wij over tot verdere acties. Onze huidige visie is dat aandelen de grootste daling achter de rug hebben en dat waarderingen inmiddels zeer negatieve scenario’s hebben ingeprijsd. In een sterk fluctuerende markt is het echter beter om meer zekerheid daarover af te wachten. Uiteraard houden we u op de hoogte van onze inzichten.

In de tussentijd wensen we iedereen bovenal veel gezondheid en wijsheid toe.

Sequoia Visie inzake coronavirus 03, d.d. 24-03-2020

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.