Wat is dividend?

Bedrijven die goede resultaten hebben geboekt, besluiten vaak om over te gaan tot winstuitkering in de vorm van dividend. Wat is dividend precies en hoe beïnvloedt het de aandelenkoersen? We leggen het u graag uit.

Dividend is geen recht

Allereerst de vraag “wat is dividend?”. Dividend is een winstuitkering aan aandeelhouders als beloning voor hun vertrouwen in het bedrijf. Het besluit om wel of niet dividend uit te keren, wordt genomen door het management van het bedrijf. Dividend is geen recht, al denken veel aandeelhouders van wel.

Uitgaande kapitaalstroom door cashdividend

Wat is dividend nog meer behalve een beloning aan de aandeelhouders? Het is een financiële transactie, waarbij doorgaans een flink bedrag aan cash het bedrijf verlaat. In dat geval is sprake van cashdividend. Het uitkeren van cashdividend verlaagt het eigen vermogen van het bedrijf.

Stockdividend

In plaats van cashdividend kan het management ook besluiten om dividend uit te keren in de vorm van aandelen. De aandeelhouders kunnen op die manier meer aandelen in hun bezit krijgen en daarmee toekomstige dividendinkomsten verhogen.

Waarom dividend?

Bedrijven geven aandelen uit om kapitaal te vergaren. Door regelmatig dividend uit te keren, willen zij beleggers verleiden om te kiezen voor hun aandelen. Dividend wordt meestal één keer per jaar uitgekeerd en dat maakt de aandelen aantrekkelijker voor investeerders.

Wat is dividend in relatie tot rendement?

Beleggers investeren in aandelen waarvan ze verwachten dat die in waarde gaan stijgen. Op die manier stijgt hun belegd vermogen en levert de belegging een goed rendement op. Dat rendement wordt hoger als zij ook nog eens dividend uitgekeerd krijgen.

De 4 stappen van dividenduitkering in relatie tot aandelenkoersen

Aandelenkoersen reageren op allerlei externe factoren. Eén daarvan is de dividenduitkering. Tijdens de eerste stap, de aankondiging van de dividenduitkering, zullen de koersen vaak gaan stijgen. Het is namelijk aantrekkelijk om aandelen te bezitten die binnenkort tot dividenduitkering leiden. De tweede stap is de ex-dividenddatum. Deze datum is doorslaggevend om te bepalen wie er aandelen in bezit heeft en straks het dividend uitgekeerd krijgt. De aandelenkoersen zullen hierna waarschijnlijk dalen, want het is niet meer mogelijk om aandelen te kopen die snel tot dividenduitkering leiden. De derde stap is het vaststellen van de recorddatum door het bedrijf. Omdat aandelen vrij verhandelbaar zijn en wisselen van eigenaar, moet het bedrijf vaststellen wie er recht heeft op de winstuitkering. Tot slot is er de datum waarop het dividend daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Mogelijk dat de aandelenkoersen hierna opnieuw dalen, omdat er een grote kapitaaluitstroom plaatsvindt.

Geen dividend, geen optie

Bedrijven boeken natuurlijk niet altijd alleen maar goede resultaten. De directie staat dan voor een lastige keuze, vooral als de aandeelhouders gewend zijn om dividend te krijgen. Als de directie besluit om geen dividend uit te keren, kunnen ze het verlies beperken of de kleine winst gebruiken voor herinvesteringen. Maar de kans bestaat dat de aandeelhouders dan ontevreden zijn en hun aandelen verkopen. Dan keldert de aandelenkoers. Om dit te voorkomen, kiezen bedrijven er vaak voor om toch dividend uit te keren, zelfs als ze nauwelijks winst geboekt hebben. Het dividend wordt dan ten laste van de winstreserves gebracht.

Wat is dividend bij Sequoia?

Binnen de met u gemaakte afspraken belegt Sequoia in diverse aandelen voor u. U hoeft zelf niet na te denken over de gevolgen van het wel of niet dividend uitkeren door de diverse bedrijven. Sequoia regelt het allemaal voor u. Wij zorgen ervoor dat uw belegging rendeert op de manier die bij u past. Kies voor Sequoia, dan stellen we met u een beleggingsportefeuille samen die precies voldoet aan uw verwachtingen.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.