Wat is een risicoprofiel?

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Eerder behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Iedereen kent wel waarschuwingen met soortgelijke strekking. Het doel is om u bewust te maken van de risico’s van beleggen en niet klakkeloos te geloven in mooie verhalen. Sequoia werkt altijd met een risicoprofiel. Wat is een risicoprofiel en waarom is deze zo belangrijk?

Risicoprofiel

Wat is een risicoprofiel? Een risicoprofiel is een uiterst zorgvuldige beschrijving van het risico dat u kunt en wilt nemen om uw beleggingsdoelstelling te halen. Vanzelfsprekend kijken we naar uw financiële draagkracht. Maar we kijken ook naar uw emotionele draagkracht. De waarde van uw belegd vermogen is namelijk continue aan schommelingen onderhevig. Welke schommelingen zijn voor u nog acceptabel? We willen natuurlijk niet dat u wakker ligt van dalende beurskoersen.

Risicoprofiel; wat doen we er mee?

Wanneer wij voor u gaan beleggen, doen we dit conform uw risicoprofiel. Dat wil zeggen dat we uw beleggingsportefeuille vullen met beleggingscategorieën die voldoen aan uw risicobereidheid. We vertalen uw risicoprofiel naar een bijpassend vermogensplan. Hierin wordt de verdeling vastgesteld in meer en minder risicodragende beleggingen. Bij een zeer defensief vermogensplan zal bijvoorbeeld meer belegd worden in obligaties. Het te verwachten risico is lager, maar het kent ook een lager rendement. Bij een zeer offensief vermogensplan zullen we vooral beleggen in meer risicovolle beleggingen met een hoger te verwachten rendement.

U hebt een risicoprofiel nodig

Het voordeel van een risicoprofiel is dat we samen vooraf goed in kaart brengen wat uw risicobereidheid is. Vervolgens monitoren wij voortdurend of uw beleggingen op de juiste koers liggen en of uw vermogensdoelstelling gehaald kan worden. Als we van mening zijn dat een wijziging noodzakelijk is, veranderen wij uw beleggingsportefeuille conform uw risicoprofiel. U wordt hier dan natuurlijk van op de hoogte gesteld. Wanneer we denken dat uw beleggingsdoelstelling misschien niet bereikt gaat worden, bespreken we met u de mogelijkheden om de doelstelling alsnog te halen. Bijvoorbeeld door meer risico te nemen of meer te investeren. Of door uw doelstelling aan te passen.

U hebt ons nodig

Wat is een risicoprofiel waard als u zich er niet aan houdt? Uiteraard wilt u zoveel mogelijk rendement halen uit uw beleggingen. Sommige aanbieders beloven u fantastische rendementen. In mooie brochures en filmpjes wordt u uitgelegd hoe slim het is om in hun beleggingsproduct te investeren en dat u dat maar beter snel kunt doen. Over het risico wordt niet gesproken. Daarom hebt u ons nodig. Wij oordelen op basis van feiten, kennis en ervaring. Hetzelfde geldt wanneer de beurskoersen flink schommelen. Mensen reageren vanuit emotie en denken dan al snel dat ze moeten kopen of verkopen. Ze vergeten dat het verhandelen ook kosten met zich meebrengt en het rendement negatief beïnvloedt. Bovendien is beleggen een zaak van een lange adem.

Wat is een risicoprofiel van Sequoia u waard?

Wij onderzoeken samen met u wat uw vermogensdoelstelling is, hoelang het mag duren voordat u uw doel gerealiseerd wilt zien (beleggingshorizon), hoe groot uw investering zal zijn en of die past bij uw risicobereidheid. Wat is een risicoprofiel van Sequoia u waard? Het behoedt u voor slapeloze nachten en het kost u niets. U krijgt er ook nog een deskundige vermogensbeheerder bij die altijd in uw belang handelt en u overal van op de hoogte stelt. Overigens een vermogensbeheerder die u en uw situatie begrijpt. Want vermogensbeheer is mensenwerk. Kies daarom voor Sequoia.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.