Het afgelopen kwartaal in een notendop

Zijn het virus en de (economische) gevolgen bedwongen…..?

Halverwege het jaar kunnen we constateren dat 2020 een bijzonder en bewogen jaar is. Dat geldt zeker ook voor de financiële markten. Na een zeer volatiel eerste kwartaal volgde een bijzonder tweede kwartaal. De maatregelen die wereldwijd waren genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hadden enorme impact. Niet alleen op onze dagelijkse manier van leven, ook op de economie en de financiële markten. In onze eerdere nieuwsberichten heeft u daarover meer kunnen lezen.
In het tweede kwartaal leek de angst voor een wereldwijde recessie ondergeschikt aan een ongekend vertrouwen in de steunprogramma’s van overheden en centrale banken. Dit is althans de indicatie die de beurskoersen ons geven. Door deze monetaire en fiscale steun zou een diepe en langdurige recessie voorkomen kunnen worden. Aandelenmarkten herstelden daarom in snel tempo van de dalingen in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal werd afgesloten met een koerswinst van circa 15% voor de MSCI World index. Daardoor verdwenen de koersverliezen van het eerste kwartaal grotendeels; eind maart was het koersverlies van deze index over het lopende jaar ongeveer 20%. Aan het einde van juni bedroeg dit nog 7% (verlies). Met name de Amerikaanse aandelenbeurs kende een enorm herstel vooral door de grote interesse in aandelen in de sector technologie. Dit herstel was er in mindere mate in de Europese markt, terwijl de lockdown maatregelen vanwege het coronavirus daar toch eerder versoepeld werden.
In de rente en obligatiemarkten werden de bewegingen gedurende het afgelopen kwartaal minder groot, de rust keerde enigszins terug. Enerzijds had ook dit te maken met de aangekondigde programma’s van de Centrale Banken om obligaties in de financiële markt te gaan kopen. Daardoor werden obligaties “schaarser” en de koersen stabiliseerden. Anderzijds zorgden de macro-economische indicatoren voor een minder pessimistisch beeld van de wereldeconomie. Dat had als effect dat beleggers durfden te investeren in meer risicovolle categorieën, zoals bedrijfsobligaties en staatsobligaties van minder kredietwaardige landen. Bovendien werd de spanning binnen de eurolanden kleiner vanwege de toezeggingen die Italië en Spanje kregen voor steun. De 10-jaars rente in Italië en Spanje daalde daardoor in het tweede kwartaal, terwijl de vergoeding op Duitse- en Nederlandse Staatsobligaties vrijwel onveranderd bleef (-0,45% voor 10-jaars Duitsland).

Wat gaat er nu gebeuren?

Een oude beurswijsheid is “de markt heeft altijd gelijk”. Gezien de gestegen koersen in de aandelenmarkten lijkt het erop dat er positieve ontwikkelingen verwacht worden voor bedrijfswinsten. Een bijzondere aanname, omdat een deel van de bedrijven noodgedwongen gesloten was of in elk geval minder heeft geproduceerd of geleverd. Veel analisten en economen zijn daarom sceptisch over het sterke koersherstel. Daarentegen is voor veel beleggers een aandelenbelegging een beter alternatief dan een belegging in obligaties. Er wordt dan een afweging gemaakt tussen het risico op een belegging in aandelen, ten opzichte van het lage directe rendement (de rentevergoeding) op een obligatiebelegging, waar bovendien ook risico’s genomen worden.

Hoe zien we dat bij Sequoia?

Bij Sequoia zijn wij er niet van overtuigd dat het corona tijdperk nu ten einde is. Tenminste niet als het gaat over de economische gevolgen ervan. Daarom hebben wij in onze scenario’s rekening gehouden met minder positieve verwachtingen van bedrijven en een mogelijke terugkeer van besmettingen (en eventueel lockdowns) in de herfst. De zeer negatieve economische inschattingen die in het eerste kwartaal in de markt heersten zijn inmiddels bijgesteld, al blijft de verwachting dat er een recessie komt. In onze afweging van risico’s en mogelijke rendementen speelt daarbij ook de kans op beschikbaarheid van een vaccin, hetgeen een positief economisch effect zou hebben. Dit heeft geleid tot een neutrale positionering van de beleggingen als het gaat over de verdeling tussen zakelijke- en vastrentende waarden. Een toelichting hierop kunt u lezen in de “vooruitblik”.

Wat deed Sequoia in het tweede kwartaal?

Gedurende het tweede kwartaal is er een aantal mutaties in de beleggingen doorgevoerd.
Er is een voorkeur bepaald voor regio’s buiten Europa, zoals de Verenigde Staten en Azië. Een deel van de aandelenbeleggingen in Europa is daarom verkocht en hiervoor in de plaats zijn posities in de andere regio’s vergroot. Tegelijkertijd zijn er sectorwijzigingen doorgevoerd. Posities in technologische bedrijven, gezondheidszorg en communicatie zijn verder vergroot, terwijl beleggingen in indirect vastgoed zijn afgebouwd. Door het vergroten van beleggingen in US Dollar en door het opnemen van een bescheiden positie in goud is de portefeuille defensiever ingericht. Toch zal worden geprofiteerd van koersstijgingen vanwege bijvoorbeeld de beleggingen in technologie en communicatie, de sectoren die tijdens de lockdown een sterke groei doormaken.
Verder is besloten om in het vastrentende deel de beleggingen te spreiden over verschillende debiteuren (staat en bedrijf) en verschillende looptijden. Ook in dit deel van de beleggingsportefeuille is gekozen om posities in US Dollar obligaties te verhogen, zowel in Amerikaanse Staatsleningen, als in bedrijfsobligaties. Tevens zijn er in US Dollar genoteerde Chinese overheidsobligaties aangekocht.
De neutrale positionering in de verdeling van de beleggingen in zakelijke- en vastrentende waarden is gehandhaafd. Dat heeft er toe geleid dat er aan het einde van het tweede kwartaal een klein deel van de aandelenpositie is verkocht vanwege de positieve koersontwikkeling.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.