Wat is een beleggingsmandaat?

Omdat u te weinig tijd of kennis hebt om zelf te beleggen, beheren wij uw vermogen voor u. Wij zorgen er voor dat uw vermogen belegd wordt op een manier die bij u past. Om in uw belang te kunnen handelen, maken we afspraken. Bijvoorbeeld binnen welk beleggingsmandaat of -mandaten wij namens u beleggen. Maar wat is een beleggingsmandaat?

Maatwerk

Vanzelfsprekend wilt u uw vermogen conform uw wensen belegd zien, ook wanneer u het beheer aan ons heeft toevertrouwd. Allereerst stellen we een risicoprofiel op. Daarmee maken wij uw risicobereidheid inzichtelijk. Ook bepalen we gezamenlijk de doelstelling van uw belegging. Misschien wilt u bijvoorbeeld uw pensioen aanvullen met een extra uitkering. Als we tenslotte ook de beleggingshorizon hebben vastgesteld, weten we hoeveel tijd u hebt om uw doelstelling te bereiken. Met dit maatwerk gaan we voor u aan de slag. Maar het maatwerk is nog niet compleet.

Vrijheid om te handelen

Wij beleggen uw vermogen in verschillende categorieën die naar verwachting voldoende rendement opleveren om uw doelstelling te halen, maar die nog wel binnen de risicokaders die we met u hebben afgesproken blijven. Om u nog meer zekerheid te bieden dat we conform uw wensen handelen, maken we gebruik van beleggingsmandaten.

Wat is een beleggingsmandaat: definitie

Een beleggingsmandaat is een richtlijn waarin de beleggingstechnische afspraken (beleggingsinstructies) staan. Vooraf wordt bepaald welke verschillende beleggingen er binnen dit mandaat worden toegestaan. Vervolgens kiezen we uit dit mandaat die beleggingen die passen bij uw risicoprofiel en doelstelling. We stellen uw beleggingsportefeuille dus met zorg samen met beleggingen uit het mandaat.

Wat is een beleggingsmandaat: voorbeelden

Wij maken gebruik van meerdere beleggingsmandaten. Onze klanten kunnen op die manier kiezen uit mandaten die zijzelf interessant vinden en die bij hen passen. Een voorbeeld van een belegging binnen één van de mandaten is het Sequoia Familie Aandelen Fonds. Dit fonds is opgericht omdat klanten graag wilden beleggen in familiebedrijven. Binnen dit fonds kunnen we kiezen uit een beleggingsuniversum van de 500 grootste familiebedrijven wereldwijd. Een ander voorbeeld is het Sequoia Quantum Satis Fonds. Dit fonds hebben we opgericht om klanten de mogelijkheid te geven om in aandelen te beleggen die een sterke groei doormaken. Binnen dit fonds zijn voornamelijk bedrijven vertegenwoordigd uit de informatietechnologie, omdat zij een bovengemiddelde groei laten zien. In de eerste 5 jaar behaalden dit fonds een cumulatief rendement van maar liefst 78%.

Wat is een beleggingsmandaat van Sequoia u waard?

Wilt u ervan verzekerd zijn dat u het juiste beleggingsmandaat kiest? Kies dan voor Sequoia. Wij beleggen volledig volgens uw wensen en altijd in uw belang en adviseren u daarbij. De opbouw van uw portefeuille vindt uiterst zorgvuldig plaats en we geven u overal en altijd inzage via ons beveiligd klantenportaal. Bel of mail ons snel, dan belegt u binnenkort geheel volgens uw eigen wensen en mogelijkheden.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.