Verwachting voor de komende maanden

Verwachting voor de komende maanden

De wereldeconomie is in de afgelopen maanden afgekoeld. Dit hoeft niet direct tot een recessie te leiden, het betekent wel dat de kans daarop groter is geworden. Al eerder is in onze nieuwsbrief gesproken over de voorspellende waarde van de rentecurve. Daarbij wordt gekeken naar het verschil in de rente op 2-jaars Staatsleningen en 10-jaars leningen. Een hogere 2-jaars rente dan de 10-jaars rente is in het verleden een signaal geweest: gemiddeld anderhalf jaar later volgde dan een recessie.

Nog steeds is de rente op 2-jaars Amerikaanse Staatsleningen lager dan de rente op de 10-jaars variant, al is het verschil kleiner geworden. Wel is de rente op korter lopend (1-jaars) staatspapier hoger dan de rente op de 10-jaars leningen. Daarnaast zijn er verschillende andere indicatoren die nog niet direct op een recessie duiden: de winstgroei van de bedrijven is weliswaar lager, maar nog altijd op een redelijk niveau; in 2015 was de winstgroei nog lager. Een ander signaal is het  renteverschil tussen obligaties met een goede kredietwaardigheid en de leningen van minder solide debiteuren. Een sterke stijging in dit verschil is in het verleden een indicator voor een recessie geweest; ook deze indicator wijst niet in het “rood”.

Lagere economische groei hoeft niet per definitie te leiden tot dalende aandelenkoersen, maar het maakt de vooruitzichten voor bedrijven wel minder rooskleurig. Daarbij levert de voortdurende onzekerheid over de handelsoorlog geen positieve bijdrage aan het sentiment op de beurzen. Wij verwachten geen plotselinge doorbraak in dit conflict op korte termijn, maar mocht dat wel gebeuren, zal dit een positief effect op de aandelenkoersen hebben. Echter, het zal dan langere tijd gaan duren voordat de versnelling in de economische groei terugkeert.

Op basis van deze grotere onzekerheid en de waarderingsniveaus van de aandelen hebben wij een voorkeur voor beleggingen met lagere risico’s. Dat houdt in dat wij het belang in vastrentende waarden boven de neutrale weging in de portefeuille aanhouden en het gewicht in zakelijke waarden onder de neutrale weging. Door de lagere economische groei zijn er gedurende dit jaar wijzigingen aangebracht in de belangen van cyclische aandelen, bijvoorbeeld bedrijven die actief zijn in grondstoffen of energie. Wij vinden de aandelen van bedrijven in meer defensieve sectoren (bijvoorbeeld consumentenproducten zoals voeding) op dit moment aantrekkelijker, omdat de vraag naar de producten van deze bedrijven redelijk stabiel is.

Binnen vastrentende waarden zijn in de eerste helft van dit jaar Staatsleningen aangekocht. De risico’s van bedrijfsobligaties nemen toe nu in een periode van lagere economische groei, terwijl de vergoedingen voor deze categorie obligaties geen grote risico-opslag geven. In een vervolgstap zal het belang van staatsobligaties vergroot worden, ten koste van de leningen van bedrijven.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.