18 jaar Sequoia: over het hoe en waarom

Sequoia viert dit jaar haar achttienjarig jubileum. Dat is een mijlpaal maar maakt ook nieuwsgierig. We hadden een gesprek met oprichters Dian Huyssen van Kattendijke en Herma de Wit. Over de reden om te starten met Sequoia, de ontwikkelingen sindsdien, de kernwaarden en de ambitie.

Waarom

Waarom zijn jullie achttien jaar geleden gestart, wat gaf de doorslag? Dian: “Het is een proces geweest. Geleidelijk werd duidelijk dat de bank een andere kant opschoof, richting commercie. Terwijl Herma en ik echt waren opgeleid als adviseur, niet zozeer als verkoper. Als collega’s bij ABN AMRO spraken we daarover met elkaar. We vonden het geen goede ontwikkeling. Het alternatief was blijven in een rol die niet meer paste. Waar je heel ongelukkig van wordt. Met nog jaren voor de boeg.” Herma vult aan: “Dian heeft altijd bij ABN AMRO gewerkt, ik ook bij een aantal andere banken. Daardoor wist ik dat het daar niet beter was. Het voelde niet goed en wij dachten: dat kan anders. Dan moet je een beetje vertrouwen hebben in jezelf en het gewoon doen. Dian: “Het speelde niet alleen bij ons, we hoorden het ook van klanten. Dat zij een meer persoonlijke aanpak wenselijker vonden. En dat ze vragen hadden over de meer commerciële benadering van de bank. Daardoor hebben we de beslissing genomen: we willen niet meer verder bij de bank. We gaan het zelf doen, beter.”

Hoe

Hoe ging het in het begin? Herma: “Over de aanpak waren we het eens en we konden elkaar steunen. Je moet wel absoluut vertrouwen hebben in elkaar. Want je bent volkomen op elkaar aangewezen en dan botst het af en toe. Daarbij kun je elkaar niet ontlopen als je met zijn tweeën bent, je moet het uitpraten. Dian: “De concrete voorbereiding voor Sequoia is vooral een tijdsinvestering geweest, voor de vergunningsaanvraag. Dat hebben we in onze vrije tijd gedaan. Bij het indienen ervan hebben we ook meteen onze baan opgezegd. We wilden een terugkeer naar de bank uitsluiten, dan moet je doorzetten.”
Hoe reageerde de bank? Herma: “We hebben onze plannen voorgelegd aan de toenmalige directeur. Die reageerde erg open. We mochten tegen onze klanten zeggen wat we gingen doen. Hij zei er wel bij: ‘Ik neem aan dat je er netjes mee omgaat.’ Dat hebben we ook gedaan. We hebben niet op klanten gejaagd, alleen onze plannen verteld. Toen we eenmaal draaiden, hebben twaalf klanten van de bank ons benaderd. Dat was het begin.”
En toen? Dian: “Voor de start was dat mooi, maar voor een levensvatbare onderneming was verdere uitbouw nodig. Dat hebben we gedaan door goed over onze aanpak te gaan praten met accountants, fiscalisten, notarissen. Dat was in feite onze marketing. Via via leg je zo contacten, daar besteed je dan echt aandacht aan. Daardoor krijg je nieuwe klanten, zelfs jaren na dato.”
Wat is dan voor klanten de belangrijkste reden om voor Sequoia te kiezen? Herma: “Het draait allemaal om vertrouwen. Dat is niet veranderd. En dat is natuurlijk ook het verdienmodel, we dienen onze factuur in bij de klant en die klant is de enige voor wie wij werken.”
Er zijn natuurlijk meer partijen die transparant zijn over de kosten? Herma: “Inderdaad, maar ook het persoonlijke aspect speelt een rol. Dat we daadwerkelijk bereid zijn om, indien de klant dat wenselijk vindt, meer tijd en uitleg te geven. Bijvoorbeeld door iemands totale financiële positie in kaart te brengen. Dat daar tijd en ruimte voor is. Dat we het tegelijkertijd respecteren als een klant niet voortdurend met zijn vermogen bezig wil zijn. Omdat hij weet dat we bellen als er iets is voor overleg op korte termijn.”
Hoe bewaken jullie de kwaliteit van die persoonlijke aanpak? Dian: “Simpel: niet teveel klanten per vermogensbeheerder. Daarnaast gewoon aan de klant vragen: wanneer zou u me weer willen zien? En die volgende afspraak dan ook meteen inplannen.”

Ambitie

Waarom hebben jullie Sequoia steeds uitgebreid? Herma: “Als iets lukt, begin je het ook steeds leuker te vinden. Daarnaast heb je altijd een natuurlijk verloop bij je klanten. Kinderen van klanten kiezen er bijvoorbeeld voor om anders met hun vermogen om te gaan. Dus je hebt een zekere groei nodig om je bedrijf in stand te houden. Daar komt bij dat we het allebei erg plezierig vinden om op deze manier met klanten bezig te zijn. Dan wil je graag werken aan een stevig fundament waar iemand anders mee verder kan. Dat is de ambitie.”

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.