Vooruitblik komende maanden

In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe snel verwachtingen aangepast kunnen worden en welke invloed dat heeft op de beleggingen. Ons uitgangspunt blijft dat bij beleggen de doelen voor de langere termijn in het oog gehouden moeten worden. Veranderingen in de portefeuille zullen worden gedaan als onze visie op de markten verandert.
Momenteel zijn er allerlei scenario’s denkbaar. De oorlog speelt daarin een belangrijke rol. Ons basisscenario is dat de wereldeconomie dit jaar een flinke deuk oploopt, maar met circa 4% blijft groeien. Door de hoge inflatie zullen Centrale Banken verder ingrijpen; in Europa is dit ingewikkeld door bijvoorbeeld de verschillen tussen Noord en Zuid en door de sterkere afhankelijkheid van grondstoffen uit Rusland/Oekraïne. De Amerikaanse economie is sterker en ondervindt hiervan minder gevolgen. Ook de opkomende landen waar grondstoffen een belangrijke rol spelen (Zuid-Amerika/Azië) zullen blijven groeien. Veel bedrijven blijven in staat om gezonde omzet- en winstgroei te realiseren. Door de koerscorrecties in het eerste kwartaal is veel negatief nieuws ingeprijsd. Voor ons zijn dit redenen om onze licht positieve visie op zakelijke waarden te handhaven.
De rente is in snel tempo opgelopen, al is de stijging naar verwachting nog niet ten einde. Voorlopig zijn de rentevergoedingen op (nieuwe) obligatieleningen nog altijd laag en is de beloning voor het risico dat wordt gelopen op verdere rentestijgingen beperkt. Voor beleggingen in vastrentende waarden handhaven wij de invulling van de portefeuille: nadruk op obligaties met variabele rente en kortere looptijden.
Door de hoge inflatie zal het voor bedrijven moeilijker worden om marges in stand te houden. Bij de invulling van de portefeuille is een voorkeur voor aandelen die profiteren van de hoge prijzen van energie en andere grondstoffen. Wij denken dat deze prijzen voorlopig hoog blijven, ook in het geval er een snel einde komt aan de oorlog. Koersen van aandelen van bedrijven in de informatietechnologie zullen nog altijd geraakt worden door rentestijgingen. Wel denken wij dat binnen deze sector onderscheid gemaakt moet worden: bepaalde bedrijven zijn belangrijk voor de groei en de waardering is meer normaal.
Verder verwachten wij dat bestedingspatronen van consumenten zullen veranderen door de hoge (energie)prijzen, al zijn de spaartegoeden hoog. Mogelijk zullen wij in de komende maanden in deze sectoren wijzigingen aanbrengen.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.