Dossier duurzaamheid: wordt beleggen in wapens, kolen en kernenergie duurzaam?

Sinds maart vorig jaar is in Europa de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel van de SFDR is om de informatieverstrekking aan beleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren.

17 duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties:

De introductie van de volgende fase in deze duurzame regelgeving is uitgesteld tot 2023. Het gaat dan om het geheel van regels en bepalingen (taxonomie) aan de hand waarvan activiteiten of producten al dan niet als duurzaam gekwalificeerd mogen worden. De discussie die hierover is losgebarsten is namelijk zo gecompliceerd dat meer tijd nodig blijkt te zijn.

Zo heeft de Europese commissie gas en kernenergie tijdelijk en onder voorwaarden een groen etiket gegeven omdat deze twee energiebronnen voorlopig ingezet moeten worden om een overgang naar een schonere samenleving te versnellen. Niet uitgesloten is dat dit standpunt formeel aangevochten gaat worden.

De Russische inval in Oekraïne heeft nieuwe dimensies aan de complexe duurzaamheidsdiscussie toegevoegd. Waar de laatste jaren bij duurzaamheid (ESG) veel aandacht werd gegeven aan klimaat en milieu (E-nvironmental) verschuift de aandacht nu ook naar de G van G-overnance. Er wordt daarbij gewezen op het belang van politiek bestuur van een land en politiek in het algemeen. Daarnaast wordt links en rechts geopperd dat (defensieve) wapensystemen wellicht als duurzaam moeten worden beschouwd. Duurzaam omdat het bijdraagt aan het veilig houden van onze vrije levenswijze en (democratische) overtuigingen.

Misschien dat gas ook alsnog als niet duurzaam moet worden bezien omdat Rusland grote gasreserves bezit en exporteert. U ziet, meningen kunnen ver uiteen liggen en door maatschappelijke ontwikkelingen zal het begrip duurzaamheid zich blijven ontwikkelen door de tijd heen.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte. Als u vragen heeft over duurzaamheid en de manier waarop wij daar bij de beleggingen rekening mee (kunnen) houden: stel ze aan uw vermogensbeheerder.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.