Wat is beleggingshorizon?

Wat is ‘beleggingshorizon’? Een beleggingshorizon is de periode waarin geld wordt belegd om de, vooraf bepaalde, vermogensdoelstelling te halen. Tijdens deze periode moet de belegging dus leiden tot een zeker rendement. Hiertoe investeren we in beleggingsproducten met een onbekend risico. We leggen u in dit artikel uit hoe dit werkt.

Wat is beleggingshorizon: vermogensdoelstelling

Op de eerste plaats kijken we naar uw vermogensdoelstelling. Wat wilt u met uw belegging bereiken? Stel u hebt een pensioenvoorziening, maar u wilt deze verruimen zodat u later zorgeloos kunt genieten van uw oude dag. Het duurt nog 20 jaar voordat u met pensioen gaat. Uw beleggingshorizon is 20 jaar.

Wat is beleggingshorizon: rendement

Om later uw pensioen aan te vullen met bijvoorbeeld € 1.000, – per maand, moet uw belegging gedurende de beleggingshorizon een bepaald rendement opleveren. Om dit rendement te halen, berekenen wij de hoogte van uw investering op dit moment.

Wat is beleggingshorizon: risico

Bij het bepalen van de hoogte van de investering houden wij uw risicoprofiel goed in het oog. Dat wil zeggen dat we letten op de mate waarin u bereid bent om risico te nemen. Voor het bepalen van uw risicoprofiel gaan we niet alleen uit van uw financiële draagkracht; de emotionele draagkracht is minstens zo belangrijk. Wij willen u tenslotte geen slapeloze nachten bezorgen. De beleggingshorizon speelt hierin een belangrijke rol. Hoe korter deze horizon is, hoe meer risico u vaak moet nemen om een bepaald rendement te halen.

Wat is beleggingshorizon: de investering

In ons voorbeeld gaan we uit van een beleggingshorizon van 20 jaar. De vermogensdoelstelling is om hierna elke maand € 1.000, – uit te keren als aanvulling op uw pensioen. Gelet op uw risicoprofiel maken wij berekeningen met een geschat rendement. Het resultaat hiervan is het bedrag dat u nu moet investeren om het bedoelde rendement te halen.

Investeringsbedrag wijzigen

Indien u momenteel voldoende geld heeft om de bedoelde investering direct te kunnen voldoen, is er niets aan de hand. Maar wellicht wilt u nu minder geld investeren en toch die vermogensdoelstelling halen. In dat geval kunnen we berekeningen maken met een ander risicoprofiel. Indien u bereid bent om meer risico te nemen, kunnen we het investeringsbedrag verlagen. Het omgekeerde kan ook: u investeert nu meer geld maar met minder risico.

Wisselende beleggingshorizon

De beleggingshorizon in ons voorbeeld bedraagt 20 jaar en is gebaseerd op de doelstelling om het pensioen aan te vullen. U kunt ook andere doelstellingen hebben, zoals kunst aankopen of een tweede woning. Wat is de beleggingshorizon dan en kunt u daarmee spelen? De beleggingshorizon wisselt per belegging en per persoon.
Onze ervaren vermogensbeheerders kijken samen met u naar al uw beleggingsmogelijkheden. Bel ons voor een afspraak. We nemen graag de tijd voor u!

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.