Het kwartaal in een notendop: wereld in de greep van corona

Sinds een aantal weken is in de hele wereld een groot deel van de productie en consumptie afgenomen of tot stilstand gekomen. Oorzaak: het u allen inmiddels bekende virus Covid-19. Een ongekende situatie, die ons tot aanpassingen in ons dagelijkse leven heeft gedwongen. Deze aanpassingen hebben de verspreiding van het virus weten te remmen en we verwachten dat het overwonnen kan worden. Echter, door de hoge mate van globalisering is de hele wereld getroffen. Deze globalisering heeft ons veel gebracht, maar levert nu dus grote problemen op.

U heeft in de afgelopen weken enkele keren een bericht van ons gehad waarin wij onze visie op de omstandigheden hebben gegeven. Ook in deze nieuwsbrief ontkomen we niet aan het bespreken van economische gevolgen en verwachtingen, met name ten aanzien van uw beleggingen. In deze bijzondere tijd is in elk geval het besef versterkt dat een goede gezondheid uiteindelijk ieders belangrijkste bezit is.

Aan het begin van dit jaar was onze visie dat er verschillende positieve- en negatieve factoren waren, die zorgden voor een grote mate van onzekerheid. Er was net een fase I akkoord afgesloten tussen China en de VS ten aanzien van de handelsbeperkingen, al betekende dit niet dat er een oplossing voor de hele situatie was. De Brexit zou plaats gaan vinden, maar voorwaarden stonden nog ter discussie. Waarderingen op de financiële markten waren hoog, bedrijfsberichten en economische data waren in orde. Wij hadden de verwachting dat er geen spectaculaire rendementen behaald zouden worden en de portefeuilles waren “neutraal” gepositioneerd.

In de eerste weken van 2020 waren de koersstijgingen op de aandelenbeurzen onverwacht sterk. In het tweede deel van het kwartaal keerde dit volledig, zodat het rendement in het eerste kwartaal van 2020 een van de slechtste cijfers in de afgelopen decennia te zien gaf. Met dalingen van 20% of meer voor de grote Amerikaanse en Europese aandelenindices was het voor het eerst sinds 2008 dat we een dermate grote neergang meemaakten. Oorzaak: het u allen inmiddels bekende virus Covid-19, gecombineerd met een ruzie over de olieprijs.

In een eerdere nieuwsbrief (april 2019) is een overzicht gemaakt van de dagen met de hoogste en laagste rendementen in de afgelopen 20 jaar voor de Europese aandelenindex de DJ EuroSTOXX600. Eén van de conclusies was dat dagen met extreme positieve- en negatieve koersverschillen dikwijls kort na elkaar plaatsvinden. Dat was ook in het afgelopen kwartaal het geval. Er waren in maart maar liefst 4 dagen waarop de daling tot de 10 grootste koersdalingen vanaf 2009 hoorden, inclusief de grootste daling van ruim 11%. Echter, enkele dagen later werd een nieuw record behaald omdat de index met meer dan 8% op een dag steeg.

Beleggen gaat gepaard met het nemen van risico’s en koersschommelingen horen daar bij. Zowel de positieve als de negatieve bewegingen. Zonder risico kan er geen rendement worden behaald. Opmerkelijk in het afgelopen kwartaal was dat de koersschommelingen niet beperkt bleven tot de aandelenmarkten. De bewegingen in de rentemarkten waren ook enorm. Rente op obligaties daalde in eerste instantie tot dieptepunten (dus stegen de koersen van de obligaties); een logisch gevolg bij dalende aandelenkoersen. Door de massaal toegezegde financiële- en monetaire steun door overheden en centrale banken werden de risico’s voor obligaties groter en steeg de rente. Even leek geen enkele beleggingscategorie veilig voor dalingen.

Wat deed Sequoia in deze volatiele periode?

Belangrijk uitgangspunt bij het beleggen is dat wij een portefeuille samenstellen, die voldoet aan uw doelstelling op de lange termijn. Wij bouwen daarbij een portefeuille, die bestaat uit verschillende categorieën beleggingen. Dit zijn bijvoorbeeld zakelijke waarden, verdeeld over aandelen in verschillende regio’s en sectoren en vastrentende beleggingen. De koersen van deze beleggingen reageren in het algemeen verschillend op bepaalde economische ontwikkelingen of nieuwsfeiten. Hierdoor zal de waarde van de portefeuille minder risico lopen dan in het geval er in een enkele categorie wordt belegd. Echter, het is op deze manier niet mogelijk om de portefeuille immuun te maken voor dalingen in beurskoersen. Het risico wordt verlaagd, maar niet volledig weggenomen.

Belangrijk punt daarbij: we proberen de portefeuille in perspectief te plaatsen met de rest van de markt, de verwachtingen en de uitgangspunten, zonder ons te laten leiden door onze emoties. Angst voor koersdalingen, maar zeker ook angst voor het missen van koersstijgingen beïnvloeden een beslissing. Het doel dat was geformuleerd bij het inrichten van de beleggingsportefeuille wordt door de emotie uit het oog verloren en de lange termijn verliest het van de korte termijn. Het risico van verkeerde beslissingen op verkeerde momenten is groot.

De angst om iets te missen, “fear of missing out” (FOMO), uitte zich ook in het gedrag van mensen in de winkels: er werd volop gehamsterd.

In het afgelopen kwartaal hebben wij het risico verlaagd in de vastrentende waarden. Posities in converteerbare obligaties zijn verkocht. De koersen van converteerbare obligaties hangen samen met de aandelenkoersen van de bedrijven die de obligaties hebben uitgegeven. Deze kennen dus een hoger risico, dat wij niet meer wilden accepteren in de portefeuille.

Na de daling in de aandelenmarkten is de weging van de zakelijke waarden teruggebracht naar “neutraal”, de positie in liquiditeiten is iets hoger dan gewoonlijk. Wij hebben de verwachting dat er een herstel zal komen zodra het coronavirus bedwongen is en dat beleggen in aandelen op dat moment aantrekkelijk zal zijn.

 

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.