Vooruitblik voor de komende maanden

De effecten van alle maatregelen, die zijn genomen om het Covid-19 virus in te dammen, zijn nog onduidelijk. Economische effecten zullen er zeker zijn; het stilleggen van grote delen van de diensten en de productie zorgt direct voor lagere bestedingen. Dat er sprake zal zijn van een daling in de economische groei (een recessie) is niet langer de vraag. Er zijn verschillende scenario’s voor de diepte en de lengte van deze neergang.

De belangrijkste factor hierin is de tijd die nodig is om de verspreiding van het virus te stoppen. Zodra dat onder controle komt, is het beter mogelijk om alle gevolgen in kaart te brengen. In China is inmiddels de “lock-down” beëindigd en is de productie weer grotendeels op gang gekomen. Grafieken van verkeersdrukte, gebruik van grondstoffen en onroerend goed wijzen op toenemende economische activiteit. Ook de indicator van de productiesector is aan het eind van het kwartaal spectaculair gestegen na een ongekend dieptepunt in februari. Deze indicator stond eind januari op 51.1, daalde naar 40.3 in februari en staat nu op 50.1. Een waarde boven 50 duidt op toename van de productie. Daarbij betekent een herstel van de productie in China niet direct dat hetzelfde zal gelden voor de economieën van Europa en de VS, waar de sector “diensten” een groter deel uitmaakt en waar nu een enorme daling in activiteit is.

Toch zien wij het herstel in China als een voorzichtige indicatie van een herstel in de rest van de wereld, mits het virus bedwongen wordt. Afgezien van de economische effecten kan de vertaling naar de effecten op de beleggingen een andere conclusie opleveren. De waardering van de verschillende categorieën speelt dan namelijk een belangrijke rol. Historisch gezien is een beursdaling die is veroorzaakt door een externe gebeurtenis anders van aard dan een daling die op basis van economische factoren is veroorzaakt. De externe gebeurtenis zorgt voor een minder grote, kortere daling. Bovendien duurt het minder lang voordat aandelenkoersen weer zijn hersteld van de daling.

Ondanks de grote onzekerheid is onze visie dat aandelen de grootste daling achter de rug hebben en dat waarderingen inmiddels zeer negatieve scenario’s hebben in geprijsd. In een sterk fluctuerende markt is het echter beter om meer zekerheid daarover af te wachten. Tot dat moment houden wij neutrale wegingen aan en zorgen voor voldoende spreiding in de beleggingsportefeuille.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.