Vermogensrendementsheffing 2020 en plannen voor de volgende jaren

Vermogensrendementsheffing is de belasting over het vermogen in box 3. Met dit vermogen (spaargeld en beleggingen) wordt men geacht een bepaald rendement te behalen. Dit wordt forfaitair rendement genoemd. In dit artikel nemen we de vermogensrendementsheffing 2020 onder de loep, alsook de concept belastingplannen voor 2022.

Forfaitair rendement

Het forfaitaire rendement was tot 2017 één vast percentage van 4% per jaar. Inmiddels is dit aangepast naar drie schijven met een fictief rendement. Bekijk in onderstaande tabel de vermogensrendementsheffing 2020. Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 30% geheven. Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3: het heffingsvrije vermogen.

Vermogensrendementsheffing 2020 (heffingsvrij vermogen per belastingplichtige is € 30.846)

Vermogensrendementsheffing 2019 (heffingsvrij vermogen per belastingplichtige is € 30.360)

Onrechtvaardig

De huidige manier van belastingheffing over het spaargeld wordt door velen als onrechtvaardig gezien. Reden voor de staatssecretaris van Financiën om met een wijzigingsvoorstel te komen.

Belastingplannen: Contouren van wijziging Box 3 heffing

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen wijziging van de box 3-heffing. Het wetsvoorstel wordt pas in de zomer van 2020 verwacht en de staatssecretaris streeft er naar om de veranderingen per 1 januari 2022 in te voeren. Het betreft nu alleen nog maar de contouren van het voorstel. In 2020 verandert er dus nog niets.

Hieronder een schema met de voorgestelde wijzigingen

Anti-misbruik bepalingen

In het wetsvoorstel zullen ook anti-misbruik bepalingen worden opgenomen om te voorkomen dat voor de peildatum beleggingen worden omgewisseld voor spaargeld.

Wilt u weten wat deze plannen betekenen voor uw persoonlijke situatie? De vermogensbeheerders van Sequoia adviseren u graag! Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.