Wat zijn de beste duurzame beleggingen?

De beste duurzame beleggingsfondsen zijn idealiter fondsen waarbij bedrijven onder humane en veilige omstandigheden produceren en dat ook nog eens milieuvriendelijk doen. Daarnaast hebben medewerkers via medezeggenschap invloed op de besluitvorming. Voor Sequoia geldt tevens dat de fondsen zo goed en betrouwbaar zijn, dat ze passen binnen onze visie.

Visie van Sequoia over duurzaam investeren

Ook als het gaat om duurzaam investeren, beoordelen wij bedrijven en fondsen op basis van uw wensen en beleggingsdoelen. Daarom kijken we op de eerste plaats naar uw risicoprofiel en vermogensdoelstelling. Wat wilt u bereiken, op welke termijn en hoeveel risico bent u echt bereid te nemen? Wat is uw motivatie om duurzaam te beleggen? Het kan zijn dat u wilt bijdragen aan een beter milieu of humanere omstandigheden. Misschien is uw overtuiging dat duurzame bedrijven een betere reputatie hebben (en houden). Of u bent van mening dat duurzaam investeren leidt tot beter rendement. Wat uw reden ook is, wij kiezen beleggingsproducten die leiden tot de perfecte balans tussen risico en rendement in uw portefeuille.

Wat is duurzaam investeren?

Om te bepalen wat de beste duurzame beleggingen zijn, moeten we eerst weten wat duurzaam investeren eigenlijk is. Veel bedrijven hanteren de 10 Principes van Global Impact van de Verenigde Naties. Hierbij stellen bedrijven zichzelf doelen op het gebied van mensenrechten, werk, milieu en anti-corruptie. Soms wordt ook gekeken naar de 17 Sustainable Development Goals, eveneens vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze zijn meer algemeen met als belangrijkste doel het aanpakken van armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Meten van duurzaamheid

De mate waarin bedrijven rekening houden met eerder genoemde duurzaamheidscriteria, kan een graadmeter voor duurzaamheid zijn. Het goed met elkaar vergelijken van bedrijven op duurzaamheidsaspecten, kan soms lastig zijn. Wij gebruiken de scores van Sustainalytics, die al sinds 1992 actief onderzoek doen naar ESG (Environmental, Sustainable en Governance). Indien er geen ESG scores voorhanden zijn, gebruiken we data van andere onderzoeken.

Hoe selecteert Sequoia de beste duurzame beleggingen?

In het kort komt het erop neer dat wij de financieel-economische omstandigheden van bedrijven  onderzoeken. Daarna selecteren we de ‘best in class’ bedrijven (zie kader) voor onze lijst met de beste duurzame beleggingen.

Beleggingsproducten met een duurzaam karakter

Het aantal beleggingsproducten met het predicaat “duurzaam” is enorm gegroeid. Wij werken met ETF’s om op een efficiënte manier een goed gespreide portefeuille te kunnen samenstellen. Toch kunnen we nog niet in alle gevallen de beste duurzame beleggingen vinden. Bijvoorbeeld als er geen duurzame ETF voorhanden is of als deze niet past in onze visie. Gezien de snelheid en de ontwikkeling in het aantal instrumenten met een duurzaam karakter denken wij dat deze situatie tijdelijk zal zijn. Dat stelt ons dan in staat om de portefeuille volledig duurzaam in te vullen in lijn met onze beleggingsvisie.

Wilt u weten in welke duurzame beleggingen wij in uw situatie investeren? Maak direct een afspraak, dan bekijken we samen met u de mogelijkheden.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.