Achtergrond: de kracht van economische indicatoren

De economische indicatoren die geraadpleegd worden om een beleggingsstrategie te bepalen, spreken elkaar soms tegen. In dit artikel leggen we uit hoe Sequoia tot haar beleggingsvisie komt. Want economische indicatoren vertalen naar een beleggingsstrategie is één van onze expertises!

Economische ontwikkelingen

Evenals in het laatste kwartaal van 2019 heeft het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en – in mindere mate – de Brexit invloed gehad op de economische indicatoren en de uiteindelijke koersvorming op de markten. Deze beide factoren kenden een zekere doorbraak, wat voor opluchting zorgde in de aandelenmarkten. Naar onze mening is dit enthousiasme in de markt niet te verklaren door een duidelijke verbetering in fundamentele omstandigheden zoals sterkere economische- of winstgroei. Maar ja, volgens velen heeft “de markt altijd gelijk”. Zien wij iets over het hoofd en stijgen de koersen omdat het echt economisch beter gaat?

Beleggingsvisie

Bij het bepalen van onze beleggingsvisie maken we bij Sequoia gebruik van verwachtingen over onder andere economie, rente en bedrijfswinsten. Hiervoor is onderzoek en informatie van verschillende analisten, banken en onderzoeksinstituten beschikbaar. Door deze informatie te interpreteren en te vergelijken met elkaar en met data in de markt, vormen wij onze visie. Verschillende partijen sturen bijvoorbeeld enquêtes uit naar bedrijven om op die manier een indruk te krijgen hoe de bedrijvigheid, prijsvorming, voorraadopbouw of export zich ontwikkelen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de economische indicatoren voor de Duitse economie die door twee vooraanstaande onderzoeksinstituten worden samengesteld: het ZEW Instituut en het ifo Instituut.

Economische indicator volgens ZEW

De indicator van ZEW die het huidige economische klimaat meet, wordt maandelijks samengesteld door het gelijknamige Instituut in Mannheim. Voor deze indicator worden enquêtes gehouden onder 300-350 Duitse banken, verzekeraars en bedrijven. Medewerkers van de financiële afdeling van deze bedrijven vullen de enquête in. Er worden verwachtingen gegeven over de economische ontwikkelingen, inflatie, rente, valuta en olieprijs. Daarbij wordt niet alleen een verwachting over de situatie in Duitsland gevraagd, ook de Eurozone en de VS worden meegenomen in de beoordeling. Daarnaast wordt aan de financiële experts gevraagd hoe zij de winstgevendheid inschatten van 13 verschillende bedrijfstakken.

Data: Bloomberg

Economische indicatoren volgens ifo

Het ifo Instituut voor economisch onderzoek is verbonden aan de Universiteit van München. Dit instituut bevraagt maandelijks ongeveer 9000 bedrijven uit de sectoren productie, handel, dienstverlening en bouw. In de enquête wordt een mening gegeven over de huidige omstandigheden en de verwachting over 6 maanden voor de sector. Op basis hiervan wordt de IFO(bedrijfsklimaat) index samengesteld. Dit betreft dus de situatie voor Duitsland en niet zozeer de internationale economie.

ZEW versus Ifo

In de grafiek is duidelijk te zien dat de indices van ZEW en Ifo van elkaar verschillen. De grafiek geeft de waarden van de twee indices weer in de afgelopen jaren. Door de andere manier van samenstellen en een andere (en kleinere) groep die de enquêtes invult, lopen de waarden uiteen.

Verschillen in indices

Regelmatig is het verloop van deze beide indicatoren afwijkend geweest: de scherpe daling in de ZEW index in 2018 werd niet op hetzelfde moment gemeten in de IFO indicator. Ook de daarop volgende stijging in de ZEW (eind 2018-begin 2019) was niet in de IFO index te zien. Sinds halverwege 2019 is de ZEW index aan een enorme opmars begonnen, terwijl de IFO indicator slechts een bescheiden herstel heeft laten zien. Wij maken daarom gebruik van meerdere indices en data bij het vormen van onze mening.

Economische indicatoren volgens IHS Markit

Zo is er een andere groep indicatoren van IHS Markit. Dit is een wereldwijd opererend bedrijf, met als basis Londen. Anders dan de twee eerder genoemde Duitse instituten is dit een commercieel bedrijf dat geen wetenschappelijke verbinding of achtergrond heeft. Er worden data verzameld en geanalyseerd. Bijvoorbeeld data die van belang zijn voor financiële markten, zoals indices van economische activiteit. De meest bekende is de index die wordt samengesteld op basis van de inkoopmanagers, de PMI (purchasing managers index). Deze wordt voor de Duitse economie gemaakt door de resultaten van ongeveer 400 enquêtes onder bedrijven uit verschillende sectoren te gebruiken. Door middel van de vragenlijsten wordt inzicht verkregen over het verloop van orders, omzet, voorraadvorming, werkgelegenheid en levertijden. Naast een algemene index, zijn er deelindices voor onder andere productie (manufacturing) en diensten (services). Omdat IHS Markit wereldwijd actief is, worden de data ook op landenniveau in 40 landen verzameld. Dit gebeurt overal op dezelfde manier en maakt de verschillende PMI indices daarom eenvoudig vergelijkbaar.

Verschillen in economische indicatoren

In de onderstaande grafieken zijn de 3 besproken indices (economische indicatoren voor de stand van de Duitse economie) weergegeven.

Als de bovenstaande 3 grafieken bekeken worden, valt op dat het verloop van de PMI en de IFO meer op elkaar lijken. Het is dus goed om kritisch te zijn op de informatie die wordt gegeven en te weten wat de daadwerkelijke waarde is van een indicator. En, niet onbelangrijk, het blijven indicatoren die gebaseerd zijn op een steekproef en daarmee de werkelijkheid proberen te voorspellen.

De experts van Sequoia analyseren voortdurend alle beschikbare data en maken op basis daarvan de beleggingskeuzes. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.