Verwachting voor de komende maanden: markt onder indruk van politiek?

De verwachting voor de groei van de wereldeconomie in 2020 is in de afgelopen maanden gestabiliseerd. Het groeipercentage ligt op een lager niveau, maar bedraagt nog altijd 3%. Daarbij geldt dat vooral de productie in de Europese industrie beduidend minder sterk groeit, hetgeen leidt tot een verwachting voor de economische groei in Duitsland van 0,6%. Een jaar geleden waren economen beduidend positiever en was de verwachting dat de economische groei in Duitsland 1,5% zou zijn in 2020. In de opkomende landen groeit de economie juist met een hoger percentage en de verwachting voor de Verenigde Staten is met 1,8% ook lager dan een jaar geleden.
Lagere economische groei hoeft niet per definitie te leiden tot dalende aandelenkoersen, maar het maakt de vooruitzichten voor bedrijven wel minder rooskleurig. Zeker in combinatie met de hoge waarderingen betekent het een uitdagende periode voor aandelen.
Daarbij spelen politieke factoren een belangrijke rol in het sentiment op de beurzen. Wij denken dat de sterke ontwikkeling van de aandelenkoersen in 2019 niet te verklaren is door fundamentele factoren, maar dat deze grotendeels kan worden toegeschreven aan politieke factoren en relatieve waarderingen. De opgelaaide onrust tussen de Verenigde Staten en Iran zijn daarmee een indicatie dat dit (helaas) ook in 2020 een bepalende rol blijft spelen. In november zijn de verkiezingen in de Verenigde Staten en dit zal het nieuws en de markten gaan beheersen. Wij verwachten geen grote impact van de Brexit, maar het heeft zeker invloed op de economie in Europa. Door het uitblijven van inflatie en de lage groei lijkt het meest waarschijnlijke scenario voor de vastrentende markt een relatief stabiele rente.

Samenvattend verwachten wij dat aandelenkoersen dit jaar niet met dezelfde hoge percentages zullen stijgen. Er zijn verschillende risico’s en factoren te benoemen die een positief of een negatief effect kunnen hebben. De mate van onzekerheid is groot en de markten hebben een periode van sterke koersstijgingen achter de rug.
In de portefeuilles houden we daarom in het lopende kwartaal een neutrale weging in zakelijke- en vastrentende waarden aan. Binnen zakelijke waarden hebben wij een lichte voorkeur voor middelgrote bedrijven in de VS. Wij verwachten dat deze bedrijven kunnen profiteren als de economie verder gestimuleerd wordt in het verkiezingsjaar of bij een verdere ontspanning in het handelsconflict.
Binnen vastrentende waarden hebben wij geen specifieke voorkeur voor looptijden en is belegd in zowel staats- als bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties kennen een hoger risico, maar ook een hoger (coupon)rendement.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.