Wat is asset allocatie?

Een gouden regel bij het beleggen van vermogen is om niet alle eieren in hetzelfde mandje te leggen. Beter kunt u het risico spreiden. Bij het samenstellen van een gezonde portefeuille kijken we daarom naar uw risicoprofiel en naar uw beleggingsdoelstellingen. We verdelen uw vermogen over bijpassende asset classes: de asset allocatie. Wat is asset allocatie en waarom is dit zo belangrijk? Dat leggen we graag aan u uit in dit artikel.

Verdeling over categorieën

Met asset allocatie bepalen we in welke beleggingscategorieën we uw vermogen investeren. Bij een defensief risicoprofiel horen daar bijvoorbeeld meer obligaties bij. Wij noemen dit beleggen in vastrentende waarden, omdat staatsobligaties en bedrijfsobligaties doorgaans een relatief veilige belegging vormen, hetzij met een lager te verwachten rendement. Bij een offensief risicoprofiel beleggen we meer in aandelen, vastgoed en grondstoffen. Dit noemen we beleggen in zakelijke waarden die weliswaar risicovoller zijn maar in potentie ook een hoger rendement kennen.

Wat is asset allocatie: beleggingscategorieën

Behalve dat we met asset allocatie een onderverdeling maken in zakelijke en vastrentende waarden, zijn er ook andere categorieën te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan het beleggen in nationale of juist wereldwijde aandelen, familiebedrijven, opkomende markten, obligaties binnen de Eurozone of de VS. Verder kunnen we nog kiezen uit klassieke beleggingen (individuele aandelen of obligaties), beleggingsfondsen of indextrackers. Alle beleggingsinstrumenten hebben zo hun eigen voor- en nadelen. Wij zoeken voor u een mix die het beste past bij uw situatie.

Wat is asset allocatie: strategische invulling

Op basis van een vooraf bepaalde strategische asset allocatie vullen we uw portefeuille op hoofdlijnen. Daarvoor gebruiken we uw risicoprofiel en vermogensdoelstelling. De verdeling over zakelijke en vastrentende waarden heeft grote invloed op de rendement-risicoverhouding op de lange termijn.

Wat is asset allocatie: tactische invulling

Wij monitoren en analyseren voortdurend de marktomstandigheden en volgen de macro-economische en politieke ontwikkelingen op de voet. Wekelijks bespreken we de tactische asset allocatie en wordt de korte termijn visie bepaald. Op basis hiervan kunnen we beslissen om bepaalde gewichten in uw portefeuille aan te passen, zeker wanneer uw doelstellingen op de lange termijn dan een hogere kans van slagen hebben.

Asset allocatie volgens Sequoia

Een goede asset allocatie is essentieel voor het behalen van uw vermogensdoelstellingen, bij een voor u aanvaardbaar risico. We hopen dat u een beter beeld hebt gekregen van asset allocatie. Maar nog belangrijker vinden we dat u weet dat uw vermogen bij ons in goede handen is. U kunt erop vertrouwen dat we voor u de best passende asset allocatie realiseren. Hebt u vragen over asset allocatie of wilt u weten hoe de asset allocatie van uw vermogen eruit ziet? Stuur ons een bericht of bel ons even. Wij staan u graag te woord.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.