Sequoia Visie: Coronavirus. Hoe gaat het nu?

Wij hopen dat u en uw naasten gezond zijn en blijven en wij kijken er naar uit u binnenkort weer persoonlijk te mogen begroeten. Tot het zover is, zijn wij natuurlijk voor u bereikbaar per telefoon. Ook kunnen we met u beeldbellen als u daar behoefte aan heeft.

U bent gewend dat wij u informeren over ons beleggingsbeleid via onze persoonlijke gesprekken en ook door middel van onze nieuwsbrieven. In de afgelopen periode hebben wij u gezien de bijzondere omstandigheden daarnaast enkele malen op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen via tussentijdse corona updates via e-mail en onze website. Omdat de situatie in de wereld nog steeds bijzonder is te noemen, leest u hierbij nogmaals een update. Wij hopen dat we u hierna weer op de gebruikelijke wijze kunnen informeren.

Vooral in de volatiele periode in februari en maart hebben wij onze inzichten met u gedeeld. De daling van half februari tot half maart was met ongeveer 35% voor de aandelenmarkt ongekend fors. Het snelle herstel van circa 20% in de twee weken daarna was eveneens ongekend fors. In april heeft u in onze kwartaalvisie kunnen lezen, dat de economische effecten van de verspreiding van het virus groot zullen zijn en sterk afhangen van het terugdringen van de besmettingen en het vinden van een vaccin.

Inmiddels zijn de beleggingsmarkten in rustiger vaarwater gekomen en positief gestemd. Opmerkelijk, want er is nog geen sprake van een oplossing in de vorm van een vaccin, al neemt het aantal besmettingen in de meeste gebieden in de wereld af en zijn maatregelen in diverse landen versoepeld. De economische data zijn uitermate zwak, al is er een verbetering zichtbaar in China. Veel bedrijven hebben in de afgelopen weken kwartaalcijfers gepubliceerd, waarbij de omzetten en winsten lager waren dan vorig jaar (hoe kan het ook anders nadat veel bedrijven geconfronteerd werden met een wekenlange lockdown). In het algemeen worden er geen of voorzichtige verwachtingen gegeven voor het komende jaar. Een verklaring voor het herstel en de koersbewegingen in de aandelenmarkten zijn de enorme bedragen die door overheden en centrale banken zijn toegezegd om bedrijven te steunen. Een deel van deze bedragen besteden de centrale banken aan het opkopen van obligatieleningen. Hierdoor ontstaat een zekere vorm van “schaarste”, zodat koersen van leningen stijgen en de rentes laag blijven of zelfs dalen. Een andere verklaring voor het snelle herstel van de aandelenkoersen is het vertrouwen in een snelle oplossing in de bestrijding van het coronavirus. Wereldwijd werken onderzoekers aan vaccins en medicatie.

Toch is dit een periode van grote onzekerheid, waarin de effecten van dit niet-economische fenomeen nog altijd niet goed in te schatten zijn. Wij hebben voor de komende maanden verschillende scenario’s bepaald voor de ontwikkeling van de economie en de beleggingsmarkten, afhankelijk van hoe lang en sterk dit virus tot beperkingen leidt. Uw portefeuille is inmiddels ingericht volgens het scenario dat wij het meest aannemelijk achten:
• Besmettingen komen onder controle, lockdowns worden langzaam maar zeker opgeheven.
• De steun van overheden en centrale banken is voldoende om het merendeel van de economie op gang te houden. De economische neergang bereikt in het tweede kwartaal het dieptepunt. Desondanks zijn er sterke economische gevolgen: daling in productie en consumptie en hoge werkloosheid.
• De koersen op de aandelenbeurzen kabbelen door, de volatiliteit neemt af.
• De rente blijft laag, er is geen sprake van stijging in inflatie.

Wij hebben een beoordeling van de waarderingen gemaakt van de verschillende beleggingscategorieën. Op basis van de onzekerheid en de waarderingen hebben we de verdeling over zakelijke- en vastrentende waarden neutraal gehouden. Binnen de beide categorieën heeft deze beoordeling tot verschuivingen geleid.

In de categorie zakelijke waarden hebben we het belang van technologie bedrijven en bedrijven uit de sector gezondheidszorg verder vergroot. Wij verwachten dat deze bedrijven bovengemiddeld zullen groeien, ook in economisch slechte tijden. Dat geldt tevens voor consumptiegoederen als voeding en verzorging en voor communicatiediensten (nu wereldwijd veel mensen thuis werken).
Daarbij denken wij dat de Verenigde Staten en opkomende landen in Azië (zoals China) meer flexibiliteit hebben en in deze regio’s zijn de technologische bedrijven sterker vertegenwoordigd. Dit heeft ertoe geleid dat wij een voorkeur hebben voor deze regio’s ten opzichte van Europa en opkomende landen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika.

Binnen vastrentende waarden hebben we risico afgebouwd door het belang in bedrijfsleningen te verlagen en daarvoor in de plaats staatsleningen aan te kopen. Hierbij wordt gedeeltelijk belegd in korter lopende staatsleningen in US$, waarbij een bescheiden direct rendement wordt behaald en de valuta voor bescherming zorgt in geval de markt op zoek gaat naar “veilige havens”. Door de onenigheid in Europa en de hernieuwde aandacht voor de Brexit, is ook binnen de categorie vastrentende waarden het aandeel van beleggingen buiten Europa groter geworden.

Wij denken dat uw portefeuille hiermee goed ingericht is voor de komende tijd. Mochten zich onverwachte omstandigheden voordoen, zowel in positieve als in negatieve zin, dan hebben wij verdere acties voorbereid die we dan zullen uitvoeren.

Heeft u vragen hierover? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Sequoia Visie inzake coronavirus 04, d.d. 19-05-2020

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.