Vooruitblik op de komende maanden

In onze beleggingsvisie is het basisscenario een matig groeiende economie met een hoge inflatie en oplopende rentetarieven. In de loop van volgend jaar verwachten wij een opleving van de economische groei en een afzwakking van de inflatie. Rentetarieven zullen uiteindelijk stabiliseren rondom of iets boven de huidige niveaus. Wij denken dat aandelen een aantrekkelijk beleggingsperspectief bieden voor de langere termijn. We maken daarbij een onderscheid tussen aandelen van hard groeiende ondernemingen die kwetsbaarder zijn voor wat hogere rentestanden en aandelen in de meer defensieve sectoren.

Verder ingrijpen door de Centrale Banken in de vorm van renteverhogingen is al gecommuniceerd en is door de financiële markten ingeprijsd. In Europa is het een lastiger proces; het in toom houden van het verschil in rente tussen de zuidelijke en noordelijke landen is voor de ECB zeker uitdagend. Daarnaast ondervindt de Europese economie meer beperkingen in de productieketens vanwege de sterkere afhankelijkheid van grondstoffen uit Rusland/Oekraïne. De rente is in snel tempo opgelopen, al is de stijging naar verwachting nog niet ten einde. Voorlopig zijn de rentevergoedingen op (nieuwe) obligatieleningen nog altijd laag en is de beloning voor het risico dat wordt gelopen op verdere rentestijgingen beperkt. Voor beleggingen in vastrentende waarden handhaven wij de invulling van de portefeuille: nadruk op obligaties met variabele rente en kortere looptijden.

De oorlog in Oekraïne is in de publiciteit naar de achtergrond verschoven. De economische gevolgen zijn in de vorm van hogere prijzen zichtbaar en op middellange termijn verwachten wij een ommekeer in de trend van globalisering.
In de tweede helft van 2022 mag verwacht worden dat er sprake is van minder onzekerheid en volatiliteit dan in de afgelopen maanden. De waarderingen voor aandelen zijn in veel gevallen aantrekkelijk geworden, uiteraard ervan uitgaande dat de ingecalculeerde winstverwachtingen waargemaakt zullen worden.
Voorlopig vinden wij een “neutrale” positionering passend bij deze omstandigheden.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.