Waarom een beleggingsplan?

Voordat u zich op de beurs gaat begeven, raden wij u aan om een beleggingsplan te (laten) maken. Het plan geeft houvast bij het bepalen van uw strategie. Gaat u actief of passief beleggen? In welke producten gaat u beleggen? Wanneer gaat u verkopen? Om antwoord te geven op deze vragen, zult u eerst moeten weten wat uw beleggingsdoel is, hoeveel tijd u hebt om dit doel te behalen en hoeveel rendement u dan nodig hebt.

Beleggingsdoel en beleggingshorizon

In uw beleggingsplan legt u in elk geval uw (vermogens)doelstelling vast. Een bekend doel is het aanvullen van uw pensioen . Omdat u weet wanneer u ongeveer met pensioen gaat, weet u hoeveel tijd u hebt om uw doelstelling te bereiken (beleggingshorizon). U beslist met welke bedrag u uw pensioen wilt aanvullen en rekent vervolgens uit hoeveel u nu moet investeren om uw doelstelling te halen. Houd daarbij rekening met verschillende percentages aan rendement , zodat inzichtelijk wordt welk scenario u het gewenste resultaat oplevert. Bedenk wel dat hoe hoger het rendement is, hoe hoger het risico zal zijn. Ook kunt u een hoger rendement halen als uw beleggingshorizon langer is.

Risicobereidheid

Wat ook niet mag ontbreken in uw beleggingsplan is uw risicoprofiel . Dit geeft namelijk inzicht in de vraag hoeveel risico u kunt en wilt lopen. Houd hierbij rekening met uw financiële draagkracht, maar ook met uw emotionele draagkracht. Wat mag u verliezen? Indien u (bijna) alles mag verliezen, kunt u een hoog risico nemen (zeer offensief beleggen) en mogelijk een hoog rendement halen. Veel beleggers vinden het echter moeilijk om een verlies te incasseren. Een defensievere beleggingsstrategie past dan beter.

Passief of actief beleggen

Denk na of u actief of passief wilt beleggen en leg dit vast in uw beleggingsplan. Voor veel beleggers is het passieve indexbeleggen de beste vorm van beleggen. Dan investeert u via ETF’s in indices en neemt genoegen met het rendement dat de onderliggende waarden maken. Uw vermogen blijft belegd in deze indices. Het voordeel van indexbeleggen is de goede spreiding van het risico en de lage transactiekosten. Wanneer u een hoger rendement wilt halen dan de index, kunt u kiezen voor actief beleggen. Bij actief beleggen handelt u actief op de beurs op basis van fundamentele of technische analyse. Zo bepaalt u wat u moet (ver)kopen en wanneer u moet (ver)kopen. Let hierbij wel op de hogere kosten vanwege veelvuldig handelen, want die zullen uw rendement negatief beïnvloeden. U kunt ook beleggen in actief beheerde beleggingsfondsen, dan wordt er actief voor u belegd.

Beleggen op hogere leeftijd

Naarmate de pensioengerechtigde leeftijd nadert is het goed om het eerder gemaakte beleggingsplan te evalueren. Voldoen de doelstellingen nog op dat moment? Hoe lang is de beleggingshorizon nog en is de risicobereidheid veranderd? Moet de beleggingsstrategie worden aangepast? Het is zinvol om al deze vragen op dat moment nog eens te stellen.

Evaluatie

De evaluatie van uw beslissingen is een belangrijk onderdeel van beleggen. Daarom doet u er goed aan om in uw beleggingsplan vast te leggen hoe en wanneer u gaat evalueren. Het kan helpen als een onafhankelijke maar deskundige partij met u meekijkt. Hebt u behoefte aan advies? Bel of mail ons dan. Wij helpen u graag.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.