Vooruitblik voor de komende maanden

De hiervoor beschreven onzekerheid kan in de rest van het jaar effect gaan hebben op de financiële markten. De stemming is dit jaar gematigd positief geweest, al moet dat in perspectief worden bekeken (zie het stukje onder “Magnificent 7” in deze nieuwsbrief). De Centrale Banken hebben aangegeven hoe zij het beleid voeren: een lagere inflatie is cruciaal. De inflatiecijfers zullen naar verwachting verder gaan dalen en op een bepaald moment reden zijn om te stoppen met het verhogen van de rente.

De meeste bedrijven rapporteerden cijfers boven verwachting en zijn gematigd positief, al waren koerswinsten vaak bescheiden. Waarderingen voor veel aandelen (buiten IT) zijn daarom beperkt gestegen of zijn zelfs nog onder historische gemiddelden. De positionering binnen zakelijke waarden (aandelen) is licht cyclisch en voorzichtig in sectoren die gevoelig zijn voor een rentestijging. Wij handhaven eveneens de lichte voorkeur voor de VS, gedreven door de kracht van de technologische sector.

Vastrentende waarden zijn aantrekkelijker bij de huidige rentestanden, zeker in vergelijking met de afgelopen jaren. Wel kunnen verdere renteverhogingen en inflatie zorgen voor koersdruk op de obligaties. Daarom blijven wij kritisch en voorzichtig in de afweging of belegd zal worden in langere looptijden of leningen met een hoger kredietrisico.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.