Poetin en Slochteren: de stand van zaken

In 1948 vindt de NAM aardgas in het Drentse Coevorden. In 1959 wordt in Slochteren-Groningen een gasveld aangeboord dat later, met aan aanvankelijk geschatte omvang van 2.700 mrd m3, één van de grootste ter wereld blijkt. Vervolgens wordt de Nederlandse Gasunie opgericht met als taak een pijpleidingnetwerk aan te leggen waardoor de Nederlandse bevolking massaal over aardgas kan gaan beschikken.

Aardgaswinning creëerde duizenden banen en de aardgasbaten kwamen door de tijd heen uit op vele honderden miljarden euro’s.
De aardgaswinning had een bodemdaling tot gevolg en rond 1990 worden in Groningen de eerste aardbevingen geregistreerd. Dit vormt de opmaat tot een reeks van honderden bevingen tot aan de dag van vandaag. In 2012 vindt zelfs een beving plaats met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. In 2013 kwam het KNMI tot de conclusie dat bij ongewijzigd beleid aardbevingen verwacht konden worden met een kracht tot aan 5 op de schaal van Richter!
De bevingen leidden tot schade aan huizen, grote onrust onder bewoners en een felle politieke discussie. Vanaf 2014 werd daarom besloten de gaswinning af te bouwen met als verwachting dat de gaswinning rond 2024 volledig zou zijn stilgelegd.
Thans, anno 2022, beschikt Nederland nog over een gasvoorraad van globaal 500 mrd m3. In 2020 bedroeg ons gezamenlijke jaarlijkse verbruik ca. 44 mrd m3. Hiermee bedraagt het aandeel van aardgas in de binnenlandse energievoorziening 44%.

Van ons jaarlijks verbruik is 6 mrd m3 afkomstig uit Rusland. In Duitsland is de afhankelijkheid van Russisch gas met ongeveer 45% van het verbruik aanmerkelijk groter.
Hoe ongerust moeten we zijn nu Rusland nagenoeg volledig is gestopt met gasleveranties aan Europa?

Enigszins ongerust op de kortere termijn maar niet ongerust op de lange termijn zo denken wij.
Door de fors gestegen prijzen gaan gebruikers plotseling veel bewuster met gas om. In het eerste halfjaar van 2022 is in Nederland een kwart minder aardgas verbruikt dan in de eerste zes maanden van 2021. Vooral in de industrie en in elektriciteitscentrales is minder gas gebruikt, meldt het CBS in de maandelijkse cijfers over het gasverbruik. Huishoudens verbruikten ongeveer 16 procent minder. De verwachting is dat enkel al door de hoge prijzen en bewustwording het gasverbruik structureel lager kan uit komen. Hierbij wordt gedacht aan percentages van 10 tot ruim 20%.

Er treden ook andere mechanismen in werking. Mechanismen die op termijn tot additionele besparingen op het gasverbruik gaan leiden: isolatiemaatregelen, verduurzaming door middel van zonnepanelen, warmtepompen en windenergie. Door de hoge gasprijzen en hogere subsidies van de overheid zijn terugverdien termijnen van deze investeringen scherp afgenomen.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.