Het belang van financiële planning in vermogensbeheer

Waarom financiële planning?

Financiële planning is een veelomvattend vakgebied. Het laatste wat wij willen doen is op de stoel van de vakspecialist gaan zitten. In veel gevallen bent u voor specifieke deelgebieden van financiële planning dan ook beter aangewezen op bijvoorbeeld uw notaris, fiscalist, accountant of uw verzekeringsadviseur. Bent u nog niet omringd door dergelijke specialisten dan beschikken wij over een breed netwerk van vertrouwde adviseurs. Indien wenselijk kunnen wij u daar introduceren.

Wat voor ons als vermogensbeheerder echt van belang is, is het definiëren van uw doelen en het toetsen van de haalbaarheid hiervan. Een gedegen financieel plan omvat een strategie om deze doelen te bereiken, rekening houdend met actuele fiscale wet- en regelgeving. Kortom: een duidelijke vermogensstructurering creëert financiële zekerheid en rust.

Een goede vermogensstructuur biedt een kader voor het omgaan met onzekerheden, zoals economische schommelingen, ziekte, overlijden, ontslag of echtscheiding. Financiële planning is een dynamisch proces en moet worden aangepast aan veranderende omstandigheden, zoals wijzigingen in persoonlijke doelen, marktomstandigheden of wetgeving. Om uw financiële positie en uw wensen en doelen goed in beeld te houden vragen wij u dan ook periodiek om actuele informatie, zoals uw aangifte inkomstenbelasting, de jaarrekening van uw personal holding en/of documentatie rondom uw oudedagsvoorzieningen.

Conclusie:

Financiële planning en de hieruit volgende vermogensstructurering vormt de basis voor succesvol vermogensbeheer. Door duidelijke doelen te stellen, een strategie te ontwikkelen en flexibel te blijven om te kunnen aanpassen aan veranderingen, kunnen beleggers hun financiële toekomst beter sturen.

Binnen Sequoia Vermogensbeheer zijn alle vermogensbeheerders zeer ervaren in het begeleiden van relaties in hun financiële vraagstukken. Onze kennis hierin wordt ondersteund omdat ons team beschikt over 3 gecertificeerd financial planners (CFP).

Graag praten wij nog eens verder met u over onze werkwijze. Als u iets meer hierover wilt weten bel ons gerust!

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.