Vooruitblik voor de komende maanden

Het jaar 2023 is sterk afgesloten, zowel op de financiële markten als in de gepubliceerde macro-economische cijfers. Dit heeft bij ons geleid tot de vraag of koersen niet te sterk zijn doorgeschoten. De rente lijkt vooruitgelopen op de verwachte verlagingen van de beleidsrente. Wel bevestigen de inflatiecijfers deze verwachtingen en zijn de indicaties die bedrijven hebben afgegeven voor analisten reden geweest om gematigd positief te zijn. De onzekerheid waarmee we in de financiële markten altijd te maken hebben, is uit dat oogpunt iets afgenomen.

De waarderingen in de markten voor aandelen zijn hoog; tenminste voor de groep die de grootste stijging liet zien in 2023 (technologie). Als deze buiten beschouwing worden gelaten, zijn de Amerikaanse aandelen meer in lijn met de eigen historie gewaardeerd, of zelfs goedkoop. Voor de S&P500 bedraagt de koers-winst ratio ruim 22 incl. de “Magnificent 7” en is deze ratio voor de 493 bedrijven 7 punten lager! Europese aandelen zijn in het algemeen goedkoop gewaardeerd ten opzichte van de eigen historie. Dit geldt ook voor aandelen van bedrijven uit opkomende landen.
Wij voorzien aanhoudende volatiliteit in de beweging in de rente. Lagere inflatie lijkt een gegeven, al kan het nog even duren voordat de 2% bereikt wordt. Wij vinden het daarom uit het oogpunt van risico en rendement voorlopig het beste om in leningen met relatief korte looptijden te beleggen.

Vanwege de verbeterde economische cijfers en (selectief) interessante waarderingen vinden wij dat de omstandigheden voor zakelijke waarden beter zijn dan voor vastrentende waarden. Wij zijn daarom van plan om de positionering in de portefeuilles op korte termijn aan te passen en daarbij een kleine overweging aan te brengen in zakelijke waarden. Hierbij blijven wij inspelen op de bedrijven die profiteren van groei.

Verder in 2024

In 2024 worden we geconfronteerd met het item “verkiezingen”. Er zijn namelijk verkiezingen gepland in meer dan 30 landen, waaronder enkele grote landen zoals India, Indonesië en, aan het eind van het jaar, de Verenigde Staten. Dit houdt in dat ongeveer 45% van de wereldbevolking de mogelijkheid krijgt om een stem uit te brengen. De aftrap vindt al deze week plaats in Taiwan, waar bij de presidentsverkiezing de relatie met China (en die met de VS) een rol speelt.

We zullen zien of het thema “geopolitiek” in de komende periode een grotere rol zal spelen dan in het afgelopen jaar. Het blijft soms verbazen waarom er aan sommige omstandigheden veel waarde wordt gehecht, terwijl andere gebeurtenissen geruisloos voorbij lijken te gaan. De uitbraak van onrust en oorlog in Gaza heeft eigenlijk geen effect gehad op de financiële markten (of de olieprijs). Of de verkiezingen dat wel zullen gaan hebben valt te bezien. Het is hoe dan ook een factor om rekening mee te houden in ons beleid.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.