Vooruitblik komende maanden

Helaas blijkt dat de veel uitgesproken verwachting van een opnieuw oplaaiend coronavirus uitkomt. Beperkende maatregelen zijn inmiddels in veel landen weer van kracht. De sterke verbetering in de indicatoren van bedrijvigheid is afgezwakt en niet overal positief. De economische gevolgen zijn groot en worden steeds meer voelbaar, bijvoorbeeld in werkloosheidcijfers.

Er zijn nog steeds meerdere scenario’s denkbaar, waarbij afgezien van het coronavirus verschillende politieke momenten bepalend zullen zijn. De verkiezingsuitslag in de VS (en de wijze van acceptatie/overdracht van de uitslag), de handelsdiscussie met China en de Brexit zullen in dit kwartaal een rol spelen op de financiële markten.

Wij handhaven een neutrale positie in de beleggingsportefeuille. Beide beleggingscategorieën (zakelijke- en vastrentende waarden) zijn goed gespreid en defensief ingericht, waarbij binnen aandelen ook zeker geprofiteerd wordt van stijgende koersen. Wij denken dat de aandelenbeurzen in de komende maanden bescheiden koerswinsten zullen behalen en dat de rentemarkt relatief stabiel zal blijven. Er zijn kleine aanpassingen in onze visie gedaan, waar de voorkeur voor aandelenbeleggingen in de VS is teruggebracht naar neutraal. Dit is ingegeven door de onzekerheid die de komende verkiezingen veroorzaken. In de bedrijfssectoren voorzien wij voorlopig moeilijke omstandigheden voor verschillende vastgoedbedrijven. In eerdere instantie hebben wij de positionering in deze bedrijven al aangepast, dit krijgt een vervolg. De bezettingsgraad in kantoren is enorm teruggelopen, sommige winkels verliezen veel omzet, net als hotels en restaurants. Daarentegen voorzien wij nog altijd bovengemiddelde prestaties voor technologische bedrijven.

Wij denken dat deze goed gespreide beleggingsportefeuille bestand zal zijn tegen mogelijke tegenvallers en zal profiteren van goed nieuws, zoals bijvoorbeeld een doorbraak in de strijd tegen het coronavirus. Hoe dan ook, dat gaat er een keer van komen.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.