Vooruitblik voor de komende maanden

Het scenario van verder economisch herstel blijft het meest waarschijnlijk, ook vanwege de uitrol van de vaccinaties.  Toch sluiten wij mogelijke tegenvallers niet volledig uit. Mocht bijvoorbeeld de werkloosheid in verschillende regio’s gaan stijgen, dan heeft dat direct consequenties voor consumptieve bestedingen, het consumentenvertrouwen en de productie. Daarnaast vergelijken wij waarderingen van verschillende beleggingscategorieën met de verwachtingen van groei, rente en inflatie.

Vaccinatie blijft de sleutel naar het verder openen van de economie. Wij laten, mede door waarderingen en de verwachtingen over de rendementen en risico’s, de positie in vastrentende waarden ongemoeid op een weging onder neutraal. Spreiding over verschillende categorieën blijft belangrijk, er is daarbij wel een accent op bedrijfsobligaties. Een (kleine) overweging wordt aangehouden in zakelijke waarden waarbij vooral belegd wordt in aandelen van bedrijven in de sectoren Technologie, Communicatie, Gezondheidszorg en Consumentengoederen. In de sectoren Financiële Waarden en Industrie hebben wij posities geselecteerd in vernieuwende bedrijven, zoals Fintech en Robotics.

Duurzaam beleggen

Sinds 10 maart van dit jaar is een Europese wet van kracht: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Hierin worden eisen gesteld aan met name transparantie die bijvoorbeeld vermogensbeheerders dienen te geven over hoe zij omgaan met duurzaamheid bij beleggen. Deze regelingen komen voort uit de wens van de Europese Commissie om ook in de beleggingen aandacht te besteden aan de transitie naar duurzaamheid.

Bij Sequoia is het al langere tijd mogelijk om duurzaamheid mee te nemen in de selectie van beleggingen. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat van bedrijven meer wordt verwacht en dat meer bekend wordt gemaakt over prestaties op duurzaamheid. Deze transparantie als gevolg van de SFDR zal ervoor zorgen dat het nog beter mogelijk wordt om duurzaamheid in de portefeuille in te passen, omdat er voor steeds meer beleggingscategorieën duurzame alternatieven worden aangeboden.

Wij zullen uiteraard deze veranderingen meenemen en onze invulling van duurzaamheid aanpassen als daartoe reden is.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.