Wat is een aandeelhouder

Sequoia beheert uw vermogen. U hoeft er dan ook zelf niet naar om te kijken. In diverse artikelen leggen wij u wel graag uit wat de betekenis is van verschillende veel gehoorde beleggingstermen. Deze keer vertellen wij u meer over het begrip ‘aandeelhouder’. Als belegger investeert u doorgaans in aandelen. U wordt daarmee automatisch aandeelhouder. Maar wat is een aandeelhouder? Wat zijn uw rechten en hebt u als aandeelhouder ook plichten? Dat leggen we u graag uit.

Wat is een aandeelhouder: mede-eigenaar

Wanneer u één of meerdere aandelen van een bepaald bedrijf bezit, bent u aandeelhouder. Daarmee bent u ook mede-eigenaar van dat bedrijf. Voor welk deel u eigenaar bent, hangt af van het aantal aandelen dat u bezit en het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Wat is een aandeelhouder: stemrecht

Aan elk aandeel is stemrecht verbonden. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) kunnen aandeelhouders hun stem uitbrengen. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om minimaal één keer per jaar een AVA te organiseren. Daarnaast kunnen nog bijzondere aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden, bijvoorbeeld bij overnames, reorganisaties of andere strategische besluiten.

Wat is een aandeelhouder: invloed uitoefenen op het beleid

Aandeelhouders kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming door hun stemrecht uit te oefenen. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders beslissen mee bij grote besluiten, maar ook bij de benoeming, beloning en ontslag van bestuursleden of bij de verdeling van de winst.

Wat is een aandeelhouder: preferente aandelen

In de praktijk is de invloed van individuele aandeelhouders meestal niet zo groot, tenzij u grootaandeelhouder bent of zelfs meerderheidsaandeelhouder. Sommige beleggers kiezen voor preferente aandelen. Dat zijn aandelen met een privilege. Bij winstuitkering (dividend) komen de preferente aandeelhouders eerder aan bod dan de bezitters van gewone aandelen.

Wat is een aandeelhouder: dividend

Het bedrijf wil de aandeelhouders graag belonen voor hun investering en vertrouwen in het bedrijf. Dat doet het bedrijf in de vorm van een winstuitkering, ook wel bekend als dividenduitkering. Het bedrijf gebruikt dan (een gedeelte van) de winst om de aandeelhouders te belonen.

Verplichtingen en risico’s van aandeelhouders

Indien een bedrijf in zwaar weer zit, is de kans klein dat het bedrijf dividend zal uitkeren. Gelukkig bent u als aandeelhouder weliswaar mede-eigenaar, maar niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Wel loopt u als aandeelhouder het risico dat uw aandelen in waarde dalen. Bij de verkoop van uw aandelen krijgt u er dan minder voor terug dan u ervoor hebt betaald. Het is zelfs mogelijk dat uw gehele investering verloren gaat, bijvoorbeeld bij faillissement van het bedrijf.

Beurskoersen bepalen met Sequoia

Beurskoersen laten zich niet voorspellen en “in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”. Maar gelukkig hebt u Seqouia. Ook wij kunnen de beurskoersen niet voorspellen, maar we kunnen wel het risico terugbrengen tot een voor u aanvaardbaar niveau. Meer weten? Bel ons even!

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.