Vooruitblik voor de komende maanden

In vergelijking met enkele maanden geleden is de kans kleiner geworden dat de economische groei gaat haperen. De meeste indicatoren voor economische groei duiden op een voortzetting van het herstel. Nieuwe varianten van het virus, te langzame uitrol van vaccinaties (cq. te snelle versoepelingen), of verstoringen in productiepijplijnen (tekorten in materialen of handelsbeperkingen) zouden kunnen optreden. Onze inschatting is dat dergelijke verstoringen kortstondig zullen zijn. Verder denken wij dat –mocht het nodig zijn- zowel bedrijven als consumenten beter voorbereid zijn en nieuwe beperkende maatregelen beter opgevangen kunnen worden door alternatieven. Desondanks zouden nieuwe beperkingen impact kunnen hebben op de financiële markten en is wat ons betreft daarom enige voorzichtigheid geboden.

Daarnaast denken wij (net als de meerderheid van de analisten en de Centrale Banken) dat de hogere inflatie tijdelijk is. De lange rente zal daarom voorlopig stabiliseren en gaan oplopen zodra er zicht is dat de inflatie langere tijd boven de 2% zal zijn. Zowel de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) als de ECB hebben in de afgelopen tijd de doelstelling voor inflatie aangepast en “staan tijdelijk een niveau boven de 2% toe”. Verder wordt het opkopen van obligaties in de markt voortgezet en zullen de Centrale Banken de beleidsrente de komende tijd niet verhogen. De Fed heeft recentelijk de verwachting uitgesproken dat deze rente waarschijnlijk vanaf 2023 verhoogd zal gaan worden. Dat resulteert in voorlopig lage renteniveaus in de obligatiemarkt. Het beleid van overheden en Centrale Banken blijft cruciaal voor het herstel en het vertrouwen daarin. De markt heeft de mogelijke gevolgen van de opgelopen schulden nog niet in het vizier.

Weliswaar zijn de waarderingen van de aandelen hoog, de signalen voor deze beleggingen staan nog steeds op groen. Wij handhaven dan ook de overwogen positie in zakelijke waarden. Verdere bevestiging van het economische herstel en daarmee minder onzekerheid zorgen ervoor dat wij binnen de zakelijke waarden nog steeds een voorkeur houden voor sectoren die profiteren van economische groei, gecombineerd met technologie.

Binnen obligaties spreiden wij de beleggingen over bedrijfsobligaties en converteerbare obligaties. Het vooruitzicht van een hogere kapitaalmarktrente, al zal dat waarschijnlijk pas in de loop van 2022 zijn, zorgt ervoor dat de volatiliteit van obligaties met een langere looptijd (en hogere rentegevoeligheid) op zal gaan lopen. In de tweede helft van dit jaar zullen we deze beleggingen daarom gaan aanpassen.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.