Vooruitblik op de komende maanden

In onze visie staan de inflatie en de rente centraal. Wij gaan uit van een langzame daling in het inflatiecijfer en verwachten dat de rente nog verder op zal lopen. Er zullen economische consequenties zijn in de vorm van lagere groei en lagere of andere bestedingen van consumenten. Waarderingen van aandelen zijn duidelijk aantrekkelijker geworden: voor de meeste markten zijn deze onder het gemiddelde niveau van de afgelopen 25 jaar gekomen.
Ondanks de onzekerheid zijn wij daarom niet negatief over de vooruitzichten voor de financiële markten. De oorlog in Oekraïne en ontwikkelingen in de energiemarkt hebben nog steeds een grote impact op de Europese economie. Dat is de reden dat wij positief blijven over de aandelen in de VS.
Daarnaast monitoren wij de sectoren die gevoelig zijn voor schommelingen in de rente en voor bedrijven die last zullen hebben van afnemende consumentenbestedingen. De huidige posities zijn daarop afgestemd. Het lijkt nu nog te vroeg om langer lopende obligaties aan te kopen. Echter, wij verwachten dat de rentestijging zal afvlakken. Dat zou betekenen dat de rendementen op vastrentende waarden aantrekkelijker gaan worden.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.