Vooruitblik voor de komende maanden

De onzekerheid op de rentemarkt in de laatste weken van september (stijging van de rente op leningen met langere looptijden) was aanleiding om de geanticipeerde aanpassingen in het rentebeleid van de Centrale Banken ter discussie te stellen. De overtuiging dat de Fed de rente in 2024 zal gaan verlagen is er nog wel, toch wordt een scenario met een langere periode waarin de rente op een hoger niveau blijft, ook waarschijnlijk geacht. De markt volgt verschillende cijfers nauwgezet, uiteraard de inflatie, maar ook daarmee samenhangende data. Verder zijn de cijfers over economische ontwikkeling en bijvoorbeeld werkgelegenheid belangrijk. Onze verwachting is dat de Centrale Banken zullen stoppen met het verhogen van de rente, tenzij in de komende periode de inflatiecijfers niet verder dalen. In de VS lijkt een “soft landing” waarschijnlijk. De wereldeconomie zal daarnaast groeien door de goede ontwikkeling in Japan en opkomende landen.

Voor de komende maanden betekent dit dat wij een neutrale verdeling van de beleggingen in aandelen en obligaties handhaven. Waarderingen op de aandelenmarkten zijn (wereldwijd) op gemiddelde niveaus als deze worden vergeleken met de historie. In de meeste regio’s is zelfs sprake van waarderingen die onder de langjarige gemiddelden liggen, de Amerikaanse aandelenmarkt is daarop een uitzondering. Toch houden we binnen aandelen een lichte voorkeur voor de VS. De potentie om sterkere groei te realiseren is daar gezien het aantal grote (IT) bedrijven hoger.

Door de gestegen rente zijn de (coupon)rendementen op de obligatiemarkten aantrekkelijker geworden. Als de rente begint te stabiliseren (en de koersen van de obligaties dus minder volatiel worden), zullen er binnen vastrentende waarden meer alternatieven zijn met een acceptabel rendement. Dit geldt bijvoorbeeld voor Europese Staatsobligaties.

Mocht blijken dat de economische data verslechteren, dan zou dat in combinatie met waarderingen, kunnen leiden tot het terugbrengen van het risico in de portefeuilles. In dat geval zou afbouwen van de posities in aandelen een van de mogelijkheden zijn.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.