Waarom Sequoia?

Vermogensbeheer is een ingewikkelde en abstracte zaak. Daarom houden we onze dienstverlening zo helder en persoonlijk mogelijk.

Persoonlijke aandacht

Om uw vermogen optimaal te beheren, is persoonlijk contact onmisbaar. Alleen zó leren we uw wensen en doelen werkelijk kennen. Het is een voorwaarde om echt maatwerk te bieden. Daarnaast is een goed contact vereist om elke drempel bij u weg te nemen. Zodat u zonder aarzeling uw financiële vragen bij uw vermogensbeheerder neerlegt. Die daar ook de tijd voor neemt. Zodat u vanzelf merkt dat het ons niet alleen gaat om beheer, maar dat we ons bekommeren om al uw financiële vraagstukken.

Optimaal vermogensbeheer

  • Voor een optimaal beheer van uw vermogen zijn drie dingen per se nodig:
    inzicht in uw vermogenssituatie
  • inzicht in uw inkomenssituatie
  • uw belang staat voorop

Om ze alledrie te garanderen werken we met de volgende principes:

Inzicht in uw vermogens- en inkomenssituatie

Inzicht in uw financiële situatie is de basis. Wat zijn precies de mogelijkheden, en welk doel wilt u met uw vermogen bereiken? Is beleggen daarbij uw beste optie? Die informatie is dermate belangrijk, dat een gedegen inventarisatie van uw financiële situatie noodzakelijk is. Daarom bieden we die financiële inventarisatie standaard, zonder extra kosten. De inventarisatie wordt uitgevoerd door gecertificeerd financieel planners van Sequoia.

Uw belang staat voorop

Hoe weet u nu dat wij ons volledig richten op uw belang? Het antwoord is een beetje cru, maar erg duidelijk: het rendement van uw vermogen werkt direct door in onze vergoeding. Dat komt omdat onze vergoeding een percentage is van de waarde van uw portefeuille. Dus als het u goed gaat, gaat het goed met ons. En net als u zetten we daarbij in op een gestage ontwikkeling. Dus niet: gauw, gauw, zoveel mogelijk beleggen. Nee, het vraagt juist dat we uw vermogen zó beheren, dat wij ook op termijn aan uw verwachtingen voldoen.

Duidelijke keuzes

Om ervoor te zorgen dat onze belangen parallel blijven lopen, hebben we een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Het zijn logische consequenties voor wie klantgerichtheid en een optimaal beheer als uitgangspunten neemt:

Onafhankelijkheid

Geen belang bij bepaalde banken, fondsen of beleggingen. Uitsluiten van perverse prikkels die knagen aan uw rendement. Alleen beleggingen kiezen die bijdragen aan uw rendement.

Kostenbeperking

Alleen actie ondernemen bij het beheer als het in uw belang is. Dit beperkt de transactiekosten.

Stabiliteit

Evenwichtige spreiding van uw beleggingen om risico’s te dempen. Een rustige hand van beleggen met weloverwogen keuzes. Het nemen van risico’s loont vooral op de lange termijn. Alleen zó kunnen de jaren met een hoog rendement de jaren met lage rendementen overtreffen.

Geen stiekem gedoe (Geen verborgen kosten)

Geen verrassingen of verborgen kosten. Volledig inzicht in transacties en beleggingskeuzes. Verantwoording tot achter de komma. Heldere rapportages. Een duidelijke toelichting op de gemaakte keuzes door uw persoonlijke vermogensbeheerder.

Financiële gemoedsrust

Alle tijd voor uw financiële vragen. Kiezen voor een beperkt aantal klanten per vermogensbeheerder. Een vast contactpersoon. Uw persoonlijke vermogensbeheerder die bouwt aan de kwaliteit van de relatie. Die er ook voor u is als het tegenvalt op de beurs. Of als u vragen heeft over zaken die niet direct vallen onder vermogensbeheer. Die u, indien nodig, doorverwijst naar professionals, eventueel binnen ons netwerk.

*
De aanpak van Sequoia Vermogensbeheer is een direct gevolg van onze achtergrond en ervaring. Elke medewerker van Sequoia is zijn of haar carrière gestart bij grootbanken. Daar hebben we veel geleerd en een groot deel van onze opleiding genoten. Toch hebben we allemaal gekozen voor Sequoia. Omdat we vinden dat vermogensbeheer ook anders kan. Persoonlijker, klantgerichter en eerlijker. Want dat is veel fijner werken. Voor u, en voor ons.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.