Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM)

De Vergelijkende Kosten Maatstaf

De Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM), ook wel Total Cost of Ownership (TCO) genoemd, is een maatstaf voor de totale jaarlijkse kosten van een beleggingsproduct of beleggingsdienstverlening. Bij beleggen zijn niet alleen kosten die u rechtstreeks aan een financiële dienstverlener betaalt relevant (de zogeheten ‘directe kosten’). Ook de kosten die u betaalt bij het beleggen in een specifiek product, zoals een ETF (de zogeheten ‘indirecte kosten’), bepalen uiteindelijk de totale kosten van uw beleggingen.

Indicatie van de kosten

Een VKM bevat daarom zowel de directe als indirecte kosten. Een ‘verwachte’ VKM, ook wel ‘Ex-Ante kosteninformatie’ genoemd, geeft u als belegger een inschatting van de hoogte van de kosten die u op jaarbasis kunt verwachten. De variabele kosten, zoals bijvoorbeeld transactiekosten, worden op basis van een historisch gemiddelde bepaald. Ondanks dat deze kosten in werkelijkheid kunnen afwijken geeft dit een goede indicatie.

Verwachte kosten informatie Sequoia Vermogensbeheer (Ex-Ante kosten)

Voor het beheer van het aan ons toevertrouwde vermogen vragen wij u een vergoeding, de zogeheten beheersvergoeding. Uw portefeuille wordt door ons ingevuld met verschillende beleggingscategorieën die aansluiten bij uw risicohouding. Op deze pagina ziet u voorbeelden van de totale verwachte kosten, uitgesplitst in kosten voor de dienstverlening van Collectief Beheer
(€ 250.000,-) en Vermogensbeheer (€ 1.000.000,-), beiden met een neutraal risicoprofiel. De totale kosten van de beleggingsdienstverlening zijn op jaarbasis.

kosten collectief beheer 250.000

kosten collectief beheer 250.000

  • Directe kosten: de kosten van onze dienstverlening, inclusief de kosten van de depotbank voor het aanhouden van uw beleggingsrekening, en indien van toepassing een inschatting van de transactie/brokerage kosten.
  • Indirecte kosten: de kosten van financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille, met name de (doorlopende) kosten van de beleggingsfondsen in uw portefeuille (die door de fondsaanbieders worden verrekend in de koers van het fondsen).
  • Onder voorbehoud van type- en berekeningsfouten.
De berekeningen in de tabellen zijn voorbeelden. Voor uw specifieke situatie kunt u een persoonlijk kostenoverzicht aanvragen.

Inzicht op maat

Wilt u een overzicht van totale verwachte kosten ontvangen, toegespitst op uw persoonlijke situatie? Vul dan uw gegevens in, zodat wij kunnen bepalen welke dienstverlening het beste bij u past en welke kosten daarbij van toepassing zijn. U ontvangt uw persoonlijk overzicht vervolgens per e-mail.Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.