sequoia-mariette-maassen

Mariëtte Maassen

Vermogensbeheerder | Beleggingsanalist

"Ik beoordeel informatie en zoek passende beleggingen"

Van de inhoud

“Ik begin mijn dag met het doornemen van nieuws, analyses en cijfers op financieel gebied. Aan de hand van die informatie maak ik een inschatting van de mogelijke impact op de financiële markten. Daardoor krijg ik een beeld van hoe de markt ervoor staat. Dit beeld heb ik nodig bij mijn hoofdactiviteit: het vaststellen en onderhouden van de beleggingsportefeuilles. Dit betekent ten eerste een afweging over wat de beste verdeling is tussen de zakelijke waarden en de vastrentende waarden bij de portefeuilles. Vervolgens is dit marktbeeld belangrijk bij de selectie van de instrumenten die worden gebruikt bij de invulling van de verschillende beleggingscategorieën. Deze beslissingen neem ik niet alleen, maar ze worden genomen in het beleggingscomité van Sequoia, waarvan ik deel uitmaak. Daarnaast maak ik verschillende analyses voor collega’s en schrijf ik artikelen voor de nieuwsbrief.”

Toepassing research

“In het beleggingscomité bekijken we elke week of we wijzigingen moeten doorvoeren in de portefeuilles. Doen de aandelen het bijvoorbeeld erg goed en verwachten we juist minder gunstige economische omstandigheden? Dan verleggen we mogelijk het accent. Het is heus niet zo dat we elke week iets wijzigen, maar we spreken het elke keer goed door.”

En het voordeel voor de klant?

Wil de klant wel alles van die analyses weten? “Dat varieert. Soms hebben klanten een specifiek beleggingsidee dat ik dan kan beoordelen. Het is hoe dan ook belangrijk om te bepalen wat de impact van informatie is op beleggingen voor ál onze klanten. Dat doen wij door willekeur en emotie bij beslissingen te vermijden en ons juist te laten leiden door de afspraken in ons beleggingsbeleid. Daarnaast schuif ik regelmatig aan als een klant een vraag heeft over een bepaald onderdeel van beleggen. Leuk, want zo weet je wat er leeft bij de klanten en kun je helder zijn over waar wij mee bezig zijn.”

Neem contact op met Mariëtte

reCAPTCHA is required.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.