Bijlage 6

behorende bij de Vermogensbeheerovereenkomst voor
<> <>

Orderuitvoeringsbeleid / Best execution beleid

Wij nemen alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van door ons gegeven orders voor uw portefeuille (orderuitvoeringsbeleid), rekening houdend met de door de “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) ten aanzien van de uitvoering van orders gestelde eisen (prijs van de financiële instrumenten, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang en de aard van de orders) en met de overige omstandigheden die naar onze mening van belang zijn voor een optimale dienstverlening (kennis, ervaring en serviceniveau). Wij hebben ons er van overtuigd dat uw depotbank, de instelling waar wij conform onze overeenkomst met u orders voor uw portefeuille plaatsen, een orderuitvoeringsbeleid heeft dat voldoet aan de door MiFID gestelde eisen en dat past binnen ons orderuitvoeringsbeleid. (Desgewenst verstrekken wij u op verzoek nadere informatie over dit onderwerp. Voor de integrale wettekst inzake het orderuitvoeringsbeleid verwijzen wij u naar onze website) Wij zullen jaarlijks, of zoveel vaker als daarvoor aanleiding bestaat, beoordelen of uw depotbank zich houdt aan haar orderuitvoeringsbeleid en of bijstelling van ons orderuitvoeringsbeleid nodig is.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.