sequoia-dian

Dian Huyssen van Kattendijke

Vermogensbeheerder | Registervermogensbeheerder |
Medeoprichter Sequoia Vermogensbeheer

"Vergis je niet: vermogensadvies is mensenwerk.”

Ik wilde het helemaal anders doen

“Ik ben in 1990 gestart bij Private Banking. In eerste instantie had ik vijftig klanten, maar dat ging allengs naar honderd en groeide uit tot tweehonderd klanten. Dat vond ik al moeilijk te verenigen met wat ik als kwaliteit voor ogen heb. Het is veel te weinig tijd als je elke klant minstens één keer per kwartaal wilt spreken. Eind jaren negentig kwamen daar de targets en bonussen bij. Dat riep helemaal weerstand op bij mij. Dat is niet in het belang van de klant en ik werd er zelf heel erg ongelukkig van. Toen heb ik mezelf de vraag gesteld: wil ik dit nog vijfentwintig jaar doen? Of wil ik het helemaal anders doen?”

Meer aandacht

Hoezo anders? “Eén van de drijfveren bij de start van Sequoia was dat we meer aandacht wilden geven. Die aandacht is nodig omdat het niet alleen gaat om het vermogen, maar ook om de partijen die bij dat vermogen betrokken zijn. Hoe zit bijvoorbeeld de familiesituatie in elkaar. De klant vertelt daar alleen over als er voldoende vertrouwen is en een goed persoonlijk contact. Alleen dan krijg je vragen zoals: ‘Kan ik schenken?’ Je hoort dan in ieder geval wat iemand wil. De doelen moeten helder zijn voor het beheer van het vermogen op termijn. Daarom is een gedegen financieel overzicht in de startfase zo belangrijk. Pas dan weet je hoe je de klant het beste kan helpen. Ik ga bijvoorbeeld ook mee naar de notaris als de klant dat fijn vindt. Om de juiste vragen te stellen en zijn belangen te behartigen. Kijk, op zich is meer aandacht makkelijk: je stelt een maximum aantal klanten in per vermogensbeheerder. Bij groei komt er een vermogensbeheerder bij”

Meer duidelijkheid

Dat klinkt goed, maar meer aandacht betekent toch ook meer ‘overhead’ en andere indirecte kosten? “Nee, juist niet. Vanaf het begin hebben we de kosten helemaal inzichtelijk willen maken. Niet meer allerlei manieren om linksom of rechtsom aan de klant te verdienen. Geen verborgen provisies en dat soort indirecte beloningen. We rekenen alleen een percentage op het beheerd vermogen. Alle andere inkomensstromen hebben we er afgeknipt. Onze vergoeding is daardoor direct gekoppeld aan de omvang van het vermogen dat wij beheren. Het belang van de klant en van Sequoia loopt dan parallel. Mooi toch?”

Eén van de drijfveren bij de start van Sequoia was dat we meer aandacht wilden geven.

Neem contact op met Dian

reCAPTCHA is required.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.