Focus op vastgoed

Gepubliceerd op: 02/10/2018

De regelgeving vanuit de overheid wordt steeds verder aangescherpt. De banken en ook Sequoia hebben hier mee te maken.

Zo zijn de banken conform de Richtlijnen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten tegenwoordig verplicht om nader onderzoek te verrichten wanneer een nieuwe cliënt aangeeft dat zijn of haar vermogen afkomstig is uit onroerend goed. Dit geldt voor zowel rechtspersonen die onroerend goed in hun bezit hebben als voor natuurlijke personen met meer dan vijf onroerend goed objecten. Wij verrichten als vermogensbeheerder het betreffende onderzoek voor de banken. Deze beoordelen vervolgens via hun compliance afdelingen of een en ander voldoet aan de eisen van de wetgever.

Wij sluiten niet uit dat de banken op termijn ook onderzoek zullen verrichten naar de vastgoedactiviteiten van bestaande cliënten. Wanneer dit het geval is en dit op u van toepassing mocht zijn, nemen wij uiteraard contact met u op. Heeft u er vragen over, dan vertellen onze vermogensbeheerders u er graag over.

 

Dit artikel is gepubliceerd in Nieuwsbrief 2018-04. Wilt u de (rest van de) gehele nieuwsbrief lezen? Klik dan H I E R.

 

PetraWit

Petra Kooy

"Wat mij aanspreekt bij Sequoia is het persoonlijke contact met de klant."

Inloggen

Bij onze depotbanken kunt u online de ontwikkeling van uw beleggingsportefeuille volgen. Via onderstaande links kunt u inloggen: