Wijzigingen door MiFID II

Informatie bij een waardedaling van meer dan 10%
Sequoia is verplicht u te informeren wanneer de totale waarde van uw beleggingsportefeuille met meer dan 10% is gedaald ten opzichte van de waarde op het einde van het voorafgaande kwartaal. Wij stellen u hiervan per email op de hoogte.

Transactierapportage
Financiële instellingen die betrokken zijn bij het uitvoeren van effectentransacties hebben de verplichting om alle effectentransacties eens per dag aan te leveren bij de toezichthouder, in Nederland de AFM. Ook Sequoia Vermogensbeheer moet hieraan voldoen. De informatie die moet worden aangeleverd betreft naast informatie over de transactie zelf, ook informatie die de betrokken partijen identificeren.

Transparantie over kosten, de Vergelijkende Kosten Maatstaf
De Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM) is ontwikkeld om de kosten van de beleggingsdienstverlening inzichtelijk te maken. De kosten om uw vermogen te laten beheren door Sequoia Vermogensbeheer bestaan uit kosten van de beleggingsdienstverlening en kosten van de financiële instrumenten in de beleggingsportefeuille. Deze kostenvergelijking zullen wij tenminste één keer per jaar opnemen in de rapportage.
Sequoia Vermogensbeheer rapporteert al jaren de netto rendementen, dus na aftrek van alle kosten.

Passendheid en geschiktheid
Voordat u start met beleggen worden uw uitgangspunten, doelstellingen en beleggingshorizon met u besproken. Daarnaast zijn uw kennis, ervaring en risicobereidheid de basis voor een passend risicoprofiel. Sequoia waarborgt dat uw portefeuille in overeenstemming is met onze vastlegging van uw beleggingsdoelstelling, beleggingshorizon, kennis- en ervaringsniveau, risicobereidheid en verliescapaciteit (uw cliëntprofiel).

Onafhankelijk advies,  gebaseerd op een brede analyse
Elke beleggingsonderneming dient aan te geven of er sprake is van afhankelijk of onafhankelijk advies. Afhankelijk advies houdt in dat er slechts wordt geadviseerd over beleggingen die worden uitgegeven of worden verstrekt door een partij waarvan de adviserende partij financieel en/of organisatorisch afhankelijk is. Bij onafhankelijk advies is er geen sprake van financiële en/of organisatorische afhankelijkheid en onderzoekt de beleggingsonderneming meerdere alternatieven.

Sequoia Vermogensbeheer verleent onafhankelijk advies omdat:
– Sequoia er naar streeft om u alleen beleggingen te adviseren die, gegeven een aantal vergelijkbare beleggingsmogelijkheden, het meest geschikt zijn om uw beleggingsdoelstellingen naar behoren te kunnen realiseren. Onze adviezen zijn gebaseerd op een brede analyse van verschillende soorten financiële instrumenten;
– Sequoia financieel en organisatorisch onafhankelijk is.

Meer informatie over MiFID II vindt u op de website van AFM

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een korte handleiding.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.