Voorzichtig positief beleggingsadvies voor 2019

Sentiment in 2018

Door een opeenstapeling van factoren kantelde in 2018 het sentiment in de markt. De aandelenkoersen daalden gemiddeld met 12% in Europa, 14% in de VS en 17% in Japan. De MSCI World daalde met bijna 14%; voor opkomende markten beperkte de daling zich tot 4%.

Economische groei 2019

Als we kijken naar de daling van de aandelenkoersen in 2018 zien we dat die vooral is veroorzaakt door het sentiment. Want al groeit de economie minder hard dan voorheen, er is nog steeds sprake van groei. Wereldwijd wordt een groei verwacht van ruim 3%. De verwachte groei voor Europa ligt met 2% beduidend lager. Volgens FDA analisten zal het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijk lagere groei hebben: 0,8%.  Analisten van Bloomberg houden echter rekening met een groei van 1,5% voor het Verenigd Koninkrijk. De economische gevolgen van de Brexit laten zich dus moeilijk voorspellen. De economie in de Verenigde Staten zal naar verwachting met 2,6% groeien, die van Japan 1%. Voor opkomende landen wordt de groei in 2019 geschat op 4,5%.

Signaalfunctie Rente

In het laatste kwartaal van 2018 is de 10-jaars rente in de VS en Europa gedaald. Wij verwachten dat de 10-jaars rente in zowel de VS als Europa licht zal oplopen. Beleggingen in vastrentende waarden zijn – zeker in geval van staatsobligaties – nog steeds onaantrekkelijk. Bedrijfsobligaties hebben voor de risico-rendement spreiding dan de voorkeur. Vanuit de renteontwikkelingen is er dan ook geen signaal voor een aanstaande recessie.

Signaalfunctie werkeloosheid

De werkeloosheid is in de VS en Europa aanzienlijk gedaald in 2018. Naar verwachting zal ook in 2019 de werkeloosheid laag blijven of zelfs licht dalen: 3,6% in de VS en 8% in Europa.

Politiek

De Amerikaanse en Chinese handelsbeperkingen leiden tot steeds meer handelsbarrières. Dat heeft vooral negatieve effecten op de economische groei in Azië. Het groeitempo is lager dan in 2018, al blijft de groei in India en China boven de 6%. Voor Europa leiden de handelsbeperkingen tot een lagere export. Toch wijzen enquêtes onder Europese inkoopmanagers op groei. De economische gevolgen van de Amerikaanse shutdown en Engelse Brexit blijven onduidelijk.

Consumentenvertrouwen

Vooral in de VS levert de consumptiegroei de grootste bijdrage aan de economie. Samen met de werkeloosheid en loonstijgingen is het consumentenvertrouwen een belangrijke peiler voor de economische groei in de VS. Met stijgende uurlonen en een dalende werkeloosheid zal de consumptie naar verwachting ook in 2019 toenemen.

Inflatie

Door loonstijgingen in Europa en de VS  – waar ook de consumentenprijzen stijgen – verwacht de ECB een inflatiecijfer van 1,6% voor 2019. Mogelijk dat de ECB in 2019 al start met een verhoging van de deposito rente, maar waarschijnlijk zal dit pas in 2020 gebeuren.

Mooi rendement met aandelen

Er zijn natuurlijk nog meer factoren die van invloed zijn op de rendementen in 2019. Wij verwachten dat het rendement op beleggingen in vastrentende waarden door de lage rente onaantrekkelijk zal blijven. In vergelijking hiermee kan in aandelen nog wel een goed rendement gehaald worden. Lees in Sequoia Visie Q1/2019 uitgebreid wat onze visie is op de verschillen in beleggingscategorieën en sectoren en onze visie op de economische groei in 2019.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij horen graag van u.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een korte handleiding.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.