Verwachting voor de komende maanden

Verwachting voor de komende maanden

In de afgelopen maanden zijn de economische data in Europa en de Verenigde Staten verzwakt. De groei zal in 2019 naar verwachting 1% in Europa en 2,5% in de VS bedragen. In China wordt ook een iets minder sterke groei verwacht, al blijft de toename daar boven de 6%. Deze lagere groei heeft vooral invloed gehad op de vastrentende markten: de lange rente daalde in Duitsland tot onder 0%, in Nederland stond de 10-jaars rente daar nog net boven aan het einde van het eerste kwartaal.

Door de daling in de lange rente en de uitspraken van de centrale banken dat de korte (beleids)rente voorlopig niet verhoogd zal worden, is de rentecurve vlakker geworden. Ondanks de lage werkloosheid is er weinig inflatie. Nu de groei iets afzwakt en er geen indicatie van oververhitting is, heeft de Amerikaanse Centrale Bank de rem losgelaten; de groei hoeft niet meer te worden getemperd door de rente te verhogen. In de historie is een inverse rentecurve (de rente op obligaties met een korte looptijd is dan hoger dan de rente op obligaties met een lange looptijd) een indicatie geweest voor een recessie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het verschil tussen de 2-jaars en de 10-jaars rente hiervoor de beste voorspelling geeft. Bij de 6 recessies sinds 1970 was de 2-jaars rente vanaf anderhalf jaar vóór de recessie hoger dan de 10-jaars rente. Op dit moment is daarvan nog geen sprake. Afgezien daarvan is ook het signaal dat het werkloosheidspercentage geeft geen indicatie voor een aanstaande recessie. De werkloosheid in de Verenigde Staten is 3,8% en nog niet in een stijgende trend gekomen.

Bij Sequoia denken wij dat er sprake is van een tijdelijke economische afkoeling, waarbij de uitkomst van de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China een impuls kan zijn voor een nieuwe opleving van de groei. Daarnaast bieden de waarderingen van de aandelen ruimte voor verdere koersstijgingen. De bedrijven spreken in sommige gevallen van een lagere groei in de omzet, waarbij er wel optimisme is over de mogelijkheid om kosten te besparen. De verwachting voor de winstgroei ligt dan ook tussen de 5 en 10% dit jaar.

In dit scenario kiezen wij voor het handhaven van de overweging in zakelijke waarden, waarbij de accenten worden gelegd op enkele regio’s buiten Europa en op sectoren die ook bij een iets lagere economische groei goed kunnen presteren, zoals bijvoorbeeld consumentenproducten. Daarnaast biedt de lage rente een gunstige omgeving voor bedrijven die vastgoed verhuren.Binnen vastrentende waarden zijn de rendementen laag en kiezen wij voor obligaties met een korte looptijd, vooral uitgegeven door bedrijven. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen en zullen we aanpassingen in de portefeuilles doen zodra veranderingen in de economische omgeving hiervoor aanleiding geven.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een korte handleiding.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.