Nieuwsbrief Oktober 2017

Voor ons, Europeanen die in euro’s betalen en ontvangen, gaat het uiteindelijk om de vertaling van het bedrag in vreemde valuta naar de euro. Zoals opgemerkt, is de euro ten opzichte van de dollar in 2017 sterker geworden, of, anders gezegd: de dollar is verzwakt. Een biljet van $100 was aan het begin van dit jaar €95 waard. Momenteel is de waarde van dat biljet van $100 gedaald naar €84, ongeveer 12% minder. Ook ten opzichte van andere valuta, zoals de Britse Ponden en de Japanse Yen is de euro sterker geworden, al is dat met ongeveer 2% en 8% een kleiner effect dan ten opzichte van de dollar.

Deze bewegingen in de valuta ten opzichte van de euro zijn in de eerste drie kwartalen van dit jaar van grote invloed geweest op de rendementen. Zo is de AEX index, een aandelenindex in euro, dit jaar gestegen van 483,17 naar 537,06; een stijging van ruim 11%. Voor iemand die in Amerika woont en waarvoor de dollar de basisvaluta is, bestaat het totale rendement ook nog uit een valutaresultaat. Naast de koerswinst van ruim 11% komt daar nog de waardevermeerdering van de euro’s ten opzichte van de dollars bij, in dit geval 12%. Andersom geldt dit voor de aandelenindex van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, de S&P 500. Deze index noteert in US dollars. Het koersrendement is dit jaar tot eind september ca. 12,5%. Echter, voor ons als euro beleggers, bestaat het totale rendement niet alleen uit dit koersrendement, maar ook uit de waardeverandering van de dollar ten opzichte van de euro. In dit geval -door de daling van de dollar- een lager totaal rendement van 0,8%. Het volgende voorbeeld laat dit voor enkele indices zien.

Zoals U ongetwijfeld weet, bestaat een beleggingsportefeuille bij Sequoia meestal niet alleen uit aandelen en obligaties van Nederlandse of Europese bedrijven, maar ook uit beleggingen in bijvoorbeeld Amerikaanse, Japanse, Chinese of Australische bedrijven. De koersen van dergelijke beleggingen zijn dan in de betreffende lokale valuta of (vaak) in Amerikaanse dollars.
Soms wordt gekozen voor een belegging in bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen, waarvan de koers no-teert in euro. In dat geval omvat de koersverandering van de belegging niet alleen uit de verandering in de waarde van het aandeel, maar ook de verandering in de valuta (in dit geval de euro-dollar). Hoe dan ook, veranderingen in de valuta hebben dus invloed op de waarde van de beleggingen.
Naast dit directe valuta effect is er ook nog een indirect effect: de winst die bijvoorbeeld door Philips wordt gemaakt in het buitenland, wordt vertaald naar een winst in euro. Dit heeft een (indirect) effect op de koers van het aandeel.

Voor een Sequoia portefeuille hebben wij bekeken wat het directe effect van de veranderingen in de valuta dit jaar is op het rendement van de portefeuille. Afhankelijk van de basisvaluta van de klant zijn dit de rendementen in 2017, die zijn behaald met dezelfde portefeuille:

Oftewel: dezelfde portefeuille met wereldwijd gespreide beleggingen levert een Amerikaan (in dollars) dit jaar ruim 22% op, waar wij de waarde in euro met (slechts) 1,4% zien toenemen!

Wat deed Sequoia?

De sterke economische cijfers die in de eerste helft van 2017 werden gepubliceerd, kregen een vervolg in het derde kwartaal. Indicatoren voor economische activiteit, zoals gemeten in enquêtes onder inkoopmanagers, stegen in Duitsland en de VS naar de hoogste waarden in de afgelopen jaren. In andere Europese landen is het sentiment ook nog altijd optimistisch, de waarden van ruim boven de 50 duiden op een voortzetting van de economische groei.
In de portefeuilles zijn aandelen al geruime tijd zwaarder gewogen dan gemiddeld. Dat reflecteert de verwachting dat de economische groei tot verdere goede omstandigheden voor bedrijven (en de winsten) zal leiden, waarvan de vertaling naar hogere koersen verder zal gaan. De waardering en de lage vergoeding die beleggers ontvangen op vastrentende instrumenten spelen hierbij uiteraard een rol.

In het derde kwartaal zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de verdeling van de portefeuille over zakelijke- en vastrentende waarden. Wel is besloten om de gevoeligheid voor de bewegingen op de valutamarkten te verkleinen in sommige portefeuilles. In de portefeuilles waar binnen vastrentende waarden in dollars was belegd, is een wijziging doorgevoerd. De beleggingen in Amerikaanse (kortlopende) bedrijfsobligaties is omgezet in een vergelijkbare belegging, waarbij de valutabewegingen worden gehedged. Hierdoor hebben schommelingen in de koers van de euro-dollar geen invloed meer op het rendement van de belegging.

Naast deze aanpassing in het vastrentende deel van de portefeuilles is in de zakelijke waarden een wijziging geïmplementeerd. In 2016 is een belegging in grondstoffen in de portefeuilles opgenomen, De verwachting was (en is) dat de prijzen van grondstoffen in een groeiende economie zullen oplopen en dat deze ook meebewegen met de stijgende inflatie. De stijging in de inflatie is nog mondjesmaat, maar zal naar verwachting gaan oplopen. Grondstoffenprijzen bewegen echter niet allemaal op dezelfde manier. In het afgelopen jaar zijn de prijzen van metalen en ook olie fors opgelopen, terwijl de prijzen van bijvoorbeeld agro-producten en edelmetalen zijn gedaald. In de eerste negen maanden van 2017 is de prijsontwikkeling van olie zelfs teleurstellend met een lichte daling en laat de brede grond-stoffenindex ook een daling zien.

Omdat de beleggingen in grondstoffen voor een groot deel bestaan uit olie, hebben wij besloten om op een andere manier in deze markt te beleggen. De economische groei in emerging markets is mede afhankelijk van de vraag en aanbod verhoudingen in grondstoffen, waarbij olie een minder bepalende factor speelt. Wij hebben daarom de belegging in aandelen in emerging markets verhoogd en de directe belegging in grondstoffen verkocht.

De complete nieuwsbrief lezen? Klik dan op deze link: Nieuwsbrief oktober 2017

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een korte handleiding.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.