Nader toegelicht: de Vergelijkende Kostenmaatstaf (VKM)

Wat wordt weergegeven?
De Vergelijkende Kostenmaatstaf is de som van de Indirecte en Directe Kostenmaatstaf.

De Indirecte Kostenmaatstaf geeft een overzicht en berekening van de kosten op basis van het gemiddelde vermogen. Dit betreft de indirecte fondskosten binnen de beleggingen in portefeuille of beleggingen die in de rapportageperiode in portefeuille hebben gezeten.

De Directe Kostenmaatstaf bestaat uit de volgende kosten:

  • beheervergoeding: de Sequoia Beheervergoeding inclusief BTW van 21% min teruggave managementvergoeding FundShare Sequoia Fondsen
  • transactiekosten: deze kosten worden in rekening gebracht door de depotbank voor het aan- en verkopen van de beleggingen
  • kosten buitenland: kosten in rekening gebracht door de depotbank
  • spread kosten: het geschatte verschil tussen de aan- en verkoopkoers

Sequoia Vermogensbeheer rapporteert al vanaf het begin van haar bestaan het netto rendement dat is gerealiseerd in uw portefeuille. De indirecte kosten zijn in de koersen verwerkt, de directe kosten worden vermeld op pagina 1 van de rapportage, de vermogensontwikkeling.

Dit artikel is gepubliceerd in Nieuwsbrief 2019-01. Wilt u de gehele nieuwsbrief lezen? Klik dan HIER.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een korte handleiding.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.