Column van Fred Jonkman in Arnhem Business

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat meer dan de helft van de Nederlanders geen pensioen opbouwt bovenop de AOW. En dan te bedenken dat het lang niet zeker is dat deze AOW in zijn huidige vorm blijft bestaan. Voor je het weet wordt de leeftijd weer verhoogd.

Als er de mogelijkheid is om geld opzij te zetten, dan doen we dat het liefst op een spaarrekening. Terwijl sparen door de lage rente niets oplevert. Onlangs verlaagden twee banken de rente naar 0,1%. Met sparen lever je geld in! Rekening houdend met inflatie en vermogensrendementsheffing weet je zeker dat € 10.000 over 10 jaar nog € 8.000 waard is.

Wij zijn een risicomijdend volkje. Beleggen vinden we eng. Waarom? Omdat de kans aanwezig is dat de inleg vermindert. Maar er is toch ook een kans dat het meer waard wordt? Beleggen levert op lange termijn meer op dan sparen. Heb je nu een kapitaal dat je volgend jaar nodig hebt? Dan zeker niet gaan beleggen, maar het geld liquide houden op je spaarrekening.

Oké, dan heb je besloten om te gaan beleggen met het vermogen dat je hebt opgebouwd. Dan kun je het zelf gaan beleggen. Maar dat vraagt kennis en tijd. En die beide ingrediënten zijn vaak niet aanwezig. Alternatief is dan om op zoek te gaan naar een beheerder van je vermogen. Vaak kom je dan uit bij je bank. Een logische stap. Banken kunnen niet failliet gaan toch? Die gedachte bestond ook bij velen in 2007, ING, ABN-AMRO, Fortis, SNS , tsja, we weten allemaal wel wat er is gebeurd met deze instellingen.

Vaak wordt er bij vermogensbeheerders gevraagd naar de tarieven en naar de behaalde rendementen uit het verleden. Maar is dat laatste reëel? In de afgelopen jaren is de rente fors gezakt. Obligaties zijn in die periode flink in waarde gestegen en daarnaast kreeg je vaak nog een mooie rente uitgekeerd. Maar met de huidige krankzinnig lage rente, lijkt een stijging van de rente voor de hand te liggen. En de obligaties zullen dan in waarde gaan dalen. Portefeuilles met veel obligaties (defensief) hebben in de afgelopen jaren een prima rendement behaald. Maar geldt dat ook voor de toekomst? Het lijkt er op dat obligaties voor de toekomst een bepaalde schijnzekerheid bieden. Natuurlijk, er zijn obligaties met een mooie rente. Tesla, een producent van elektrische auto’s, heeft net een obligatielening uitgegeven waarbij je 5,25% krijgt gedurende 8 jaar. Er is veel meer ingeschreven dan de doelstelling was. Maar Tesla verbrandt op dit moment geld. Er gaat veel meer uit dan er binnen komt! Velen onderschatten de risico’s, maar schrijven
vaak klakkeloos in. Ach, het zal wel goed komen is vaak de gedachte.

Kortom, kijk om je heen. Als je rendementen gaat vergelijken van tien verschillende vermogensbeheerders, dan krijg je tien verschillende rendementen. Dit wordt o.a. veroorzaakt omdat de ene partij soms meer risico neemt dan de andere partij. Waar het om gaat is dat je er een goed gevoel bij hebt. Dat je de partij waarmee je zaken doet vertrouwt.

Waarom niet eens met ons praten? Het kost een uurtje. Je bent van harte welkom of komen graag naar je toe.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een korte handleiding.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.