Collectief Beheer

Collectief beheer

Wilt u gebruik maken van de deskundigheid van onze vermogensbeheerders? En wilt u een goede spreiding in uw beleggingsportefeuille tegen schappelijke kosten? Dan is beleggen in onze collectieve mandaatfondsen een goede oplossing.
Wij beheren fondsen waarmee u met een inleg vanaf € 100.000,- en een wereldwijd gespreide portefeuille een mooi rendement kunt opbouwen:

  • Fundshare Sequoia Aandelenfonds
  • Fundshare Sequoia Obligatiefonds

Deze fondsen worden naar inzicht van de vermogensbeheerders van Sequoia beheerd. En daar kunt u van profiteren!

Beleggingsmandaten

Sequoia Vermogensbeheer kent diverse beleggingsmandaten. Een mandaat is de bevoegdheid om namens u te mogen handelen. Samen met ons bepaalt u welk mandaatfonds het beste past bij uw doelstelling en risicoprofiel. Wilt u uw vermogen over langere periode laten groeien zonder specifiek doel? Of wilt u met regelmatige onttrekkingen aan uw vermogen uw inkomen aanvullen? We kijken naar uw financiële draagkracht en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Maar ook wordt gekeken wat voor u emotioneel acceptabel is. Zodat u zich niet onnodig zorgen maakt.

Fundshare Sequoia Aandelenfonds

Bij de samenstelling van de portefeuille voor het Fundshare Sequoia Aandelenfonds richten we ons op bedrijven die een sterke winstgroei laten zien. Ook kijken we naar de bestendigheid van deze groei. Een belegging wordt doorgaans voor middellange of lange termijn geselecteerd voor de portefeuille. Met dit mandaat kunt u uw vermogen voor langere tijd laten groeien. U leest in onze brochure meer over het Fundshare Sequoia Aandelenfonds.

Fundshare Sequoia Obligatiefonds

Voor het Fundshare Sequoia Obligatiefonds wordt vooral belegd in staats- en bedrijfsobligaties. De reden om uw vermogen of een deel ervan te beleggen in het Fundshare Sequoia Obligatiefonds is omdat obligaties een vast rendement geven. Het mandaat kent een lager risicoprofiel maar ook het rendement is lager. Op periodieke basis wordt rente uitgekeerd. U leest in onze brochure meer over het Sequoia Obligaties Mandaatfonds.

Bent u geïnteresseerd in Collectief Beheer door Sequoia? Wilt u klant worden?

Neem dan contact met ons op.

Inloggen

Bij onze depotbanken kunt u online de ontwikkeling van uw beleggingsportefeuille volgen. Via onderstaande links kunt u inloggen:


×